Книги Президента РК Назарбаева Н.А.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2007 год. - Астана: Деловой мир Астана, 2009. – 344 с.

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности».

В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за рубежом в 2007 году, а также представлены тексты наиболее значимых выступлений Н.А.Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 2007 году, содержится разнообразная справочная информация.

Кроме того, книга снабжена компакт-диском с ее мультимедийной версией, содержащей опцию поиска, видеоархив, специализированные разделы и др.

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2008 год. — Астана: Деловой мир Астана, 2009. — 396 с.

Данная книга является очередным изданием из серии «Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности».

В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за рубежом в 2008 году, а также представлены тексты наиболее значимых выступлений Н.А.Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 2008 году, содержится разнообразная справочная информация.

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

Послания Лидера нации народу. Т.II/Составители: Г. Kанирбергенова, К. Калилаханова, Р. Алимбеков. - Астана: Култепн, 2008 - 304 с.

В издании воедино собраны Послания Президента Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, начиная с 1996 года по 2008 год, которые ярко свидетельствуют о твердости позиций лидера нации в достижении поставленной цели - формировании конкурентоспособного государства со стабильной экономикой и сильной социальной политикой.

Издание рекомендовано исследователям истории современного Казахстана, политологам, философам, преподавателям высших учебных заведений, учителям общеобразовательных школ, широкому кругу читателей.

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАДЫ - ЕЛІ ҚОЛДАДЫ. I том. Құрастырушылар: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова, Р. Әлімбеков -Астана: Күлтегін, 2008. - 312 6.

Басылымда тәуелсіз Қазақстан Республикасында нарықтық экономика мен демократиялық қоғам құруға бағытталған реформаларды батыл жүргізіп, Қазақстанның заман талабына сай ілгерілеуіне жол бастаған, мемлекеттігіміздің қалыптасуы мен дамуына бүкіл әлемдік қауымдастық мойындаған орасан зор әрі көрнекті үлес қосқан Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1996-2008 жылдар аралығындағы Қазақстан халқына Жолдаулары жинақталды.

Кітап саясаттанушыларға, Қазақстанның казіргі кезеңдегі тарихын зерттеушілерге, ізденушілерге, сондай-ақ қалың оқырман қауымға арналады.

ӘЛЕМ ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ. ӘЛЕМ ПРЕЗИДЕНТ ТУРАЛЫ: 1991 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. /Құрастырушылар: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова, Р. Әлімбеков. I том - Астана: Күлтегін, 2008. - 328 б.

Кітаптың бірінші томы еліміздің тағдыры үшін және Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке басы үшін орасан зор маңызы болған тәуелсіз мемлекетіміз - Қазақстан Республикасының құрылуы мен орнығу тарихының алғашқы жылдарындағы мемлекеттік мүдде, ұлттық қауіпсіздік, аймақтық және әлемдік саясаттың шынайы келбеті мен бағыт-бағдары сияқты өзекті мәселелерге арналған.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, қалың оқырманға ұсынылады.

Нұрсұлтан Назарбаев: ЕЛМЕН СЫРЛАСУ. I том. / Құрастырушылар: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова, Р. Әлімбеков - Астана: Күлтегін , 2008. - 280 б.

Бірінші томға қиын да күрделі 1991 жылғы тәуелсіз мемлекетті дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін іздеген тұстағы Елбасының Қазақстан халқының, әлемдік қауымдастықтың алдында сөйлеген сөздері мен сұхбаттары енді. Материалдар хронологиялық ретпен берілді. Басылым саясаткерлерге, саясаттанушыларға, қазіргі замандағы Қазақстанды зерттеушілер мен тарихшыларға, қалың оқырманға арналған.

ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ: 1991-2000 жж. I том. Құрастырушылар: Г. Тәңірбергенова, Қ. Қалилаханова, Б. Имансерікова, Р. Әлімбеков - Астана: Күлтегін, 2008. - 424 б.

«Қазақстан Республикасы» сериясының «Тәуелсіздік шежіресі» атты екі томдық басылымның басты құндылығы - Отан тарихына деген қызығушылықты оятуға, тәуепсіз мемлекеттің саяси мұрасын қадір тұтуға, Елбасына деген құрмет сезімін, өскелең ұрпақтың туған жерге деген сүйіспеншілігі мен отансүйгіштігін бойына сіңіретіндігінде, елдегі және әлемдегі түбегейлі қоғамдық-саяси қайта құрулардыңжалпы үрдісімен біте қайнасыпжатқан Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі даму динамикасын жіті көзбен қадағалауға мүмкіндік беретіндігінде.

Басылымда материалдар хронологиялық принциппен берілді.

Бірінші томға тәуелсіз Қазақстанның алғашқы он жылдығында (1991-2000 жж.) мемлекетті және мемлекеттілікті қалыптастыру мен нығайтуға, тіл, ұлттық валюта туралы және тағы басқа көптеген іргелі құжаттар енгізілді.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, зерттеушілерге, ізденушілерге, сондай-ақ қалың оқырман қауымға арналған.

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПАРТНЕРЫ

joomla

Разработано Joomlamaster.org.ua совместно с Joomstudio.com.ua