Музыка и искусство

Жузбасов К. Музыкальный фольклор казахов Горного Алтая.— Алматы: Онер, 2007. - 168 с.

Данная книга была написана на основе материалов нескольких полевых экспедиции автора в Восточный Казахстан, Алтай, Западную Монголию. В исследовании предпринята попытка целостного анализа конкретного материала в плане взаимодействия различных музыкальных культур.

В основе выводов исследования лежат не только локальные и музыкально- специфические стороны работы, но также и желание привлечь внимание и интерес музыковедов-фольклористов к проблеме изучения духовной культуры казахов, проживающих за пределами Казахстана, а также заинтересовать более широкий круг исследователей-фольклористов.

Издание предназначено для музыковедов, преподавателей вузов и школ, студентов, всех интересующихся традиционным казахским песенно-поэтическим искусством.

Жузбасов К. Музыкальный фольклор казахов Горного Алтая.— Алматы: Онер, 2007. - 168 с.

Данная книга была написана на основе материалов нескольких полевых экспедиции автора в Восточный Казахстан, Алтай, Западную Монголию. В исследовании предпринята попытка целостного анализа конкретного материала в плане взаимодействия различных музыкальных культур.

В основе выводов исследования лежат не только локальные и музыкально- специфические стороны работы, но также и желание привлечь внимание и интерес музыковедов-фольклористов к проблеме изучения духовной культуры казахов, проживающих за пределами Казахстана, а также заинтересовать более широкий круг исследователей-фольклористов.

Издание предназначено для музыковедов, преподавателей вузов и школ, студентов, всех интересующихся традиционным казахским песенно-поэтическим искусством.

Қоразбаев А. Ән-жырым саған, туған жер(Әндер, күйлер, толғаулар). — Алматы: Өнер, 2007. - 392 б.

Халқымыздың рухани өркендеуінің, мәдениетінің сарқылмас бір саласы — өн өнері. Ән — халқымыздың ежелгі рухын, тарихын, жан дүние сұлулығын, мейірімін, ізденісі мен махаббатын, іңкәр ықыласын бүгінгі ұрпағымызға жеткізіп тұрған үлкен халықтық мұра. Сан ғасырлық тарихы бар өн өнері сұрапыл ғасырлар ағымының небір қатал сындарынан өтіп, ұлттық, көркемдік сипаты сақгалып, жаңа — XXI ғасырда да халық рухының алтын діңгектерінің бірі болып қалыптасты.

Кітап жоғары жөне орта музыкалық білім беретін оқу орындарына, зерттеушілерге, музыка мамандары мен барша әнқұмар азаматтарға ұсынылады.

Күмісбайұлы Ш. Дос-Мұқасан: (деректер, естеліктер, құжаттар, фотосуреттер) — Алматы: Өнер, 2007. — 176 б.

Бұл кітапта қазақтың өн өнерін Америкаға, Еуропаға, Азияға танытып, халқымыздың ұлттық мақтанышына айналған, өзінің атын төрткүл дүниеге паш еткен; енді, міне, қүрылғанына қырықжыл толып отырған — атақты "Дос-Мұқасан" ансамблінің өмірі, жүріп өткен жолдары, асу-асу белдері туралы сыр шертіледі. Сондай-ақ, "Дос-Мұқасан" дөстүрлі фольклорлық-музыкалық туындыларды өз кезеңіндегі эстрадалық музыка мөнеріне сай өндеп, жаңа сипат беріп ғасыр биігіне шығарды. "Дос-Мұқасан" қол жеткізген мұндай өнер олимпіне Қазақстанда эстрадалық ән өнері бойынша мұнан кейін ешбір өнер ұымы жете қойған жоқ.

Кітап қазақтың дөстүрлі ән өнерін қастерлейтін барша оқырмандарына арналады.

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПАРТНЕРЫ

joomla

Разработано Joomlamaster.org.ua совместно с Joomstudio.com.ua