Исторические науки

Бегалин К. Алтын Орда хандары. - Алматы: «Адамар» ЖШС, 2007. - 272 бет («Отан тарихы» топтамасы).

«Отан тарихы» топтамасы бойынша Адамар баспасынан шығарылып отырған "Алтын Орда хандары" атты кітапта Алтын Ордада билік құрған бізге белгілі барлық хандардың өмірі мен қызметіне қатысты мәліметтер жинақталған.

Балаларға және ересектерге арналған бұл кітап суреттермен безендірілген.

Ұлы Дала мемлекеттері. - Алматы: «Адамар» баспасы, 2006.- 21 бет.

«Адамар» баспасы ұсынып отырған «Ұлы Дала мемлекеттері» кітабы танымдық тарихи әдебиеттер қатарынан орын алатыны сөзсіз. Балалар мен ересектерге арналып жазылған бұл көркемсуретті туындыда адамзат тарихының әр түрлі кезеңінде ұлан-байтақ Еуразия аумағында өмір сүрген түркі мемлекеттерінің бай тарихы жүйелі әрі әсерлі баяндалады.

Жұмабек С. Калтай Мұхамеджан. Титан драматург. (Замандастар айнасында) Шығармашылық портрет. — Алматы: Өнер , 2007. — 240 бет.

Алтаев А.Ш., Жангуттин Б.О. История Казахстана: Хрестоматия. т.І - Алматы: «Бастау», 2008, т.1 - с. 252.

Предлагаемая хрестоматия представляет документы, охватывающие важнейшие периоды отечественной истории. Главный принцип отбора источников состоял в том, чтобы опубликовать в первую очередь принципиально важные, хотя и известные материалы по ключевым проблемам истории Казахстана, которые позволяют по-новому оценить те или иные события и явления нашего прошлого.

Алтаев А.Ш., Жангуттин Б.О. История Казахстана: Хрестоматия. т.II - Алматы: «Бастау», 2008, т.2 - с. 196

Историко-документальный материал, представленный в хрестоматии, охватывает все наиболее важные этапы новейшей истории Казахстана.

Документы и материалы, вошедшие в хрестоматию, освещают важнейшие события истории Казахстана. Большое внимание уделено истории становления и развития независимого Казахстана.

В хрестоматию включены официальные государственные и партийные документы, материалы периодической печати, архивные источники (ряд из них публикуется впервые).

Мусин Ч. Қазақстан тарихы. Оқулық, 4-ші басылым. Алматы, ЖШС «Издательство «Норма-К», 2008,-640 бет.

Тарих ғылымының докторы, профессор Ч. Мусин дайындаған бұл оқулықта көне заманнан біздің дәуірімізге дейінгі Қазақстан тарихы кезең-кезеңімен баяндалады. Бұл оқулық жоғары және арнаулы орта білім беретін оқу орындарының студенттері мен оқушыларына, жалпы жұртшылыққа арналған.

ИРМУХАНОВ Б.Б. Усунь и этногенез казахского народа. — Алматы: "Наш Мир", 2006 —124 с.

Книга доктора исторических наук, профессора Беймбета Бабиктиевича | Ирмуханова посвящена одному из сложных вопросов отечественной историографии — роли древних усуней в этногенезе казахского народа.

Книга рассчитана для всех пытливых читателей, интересующихся вопросами истории Казахстана.

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua