Научная литература. 18 век.

Мұсатайұлы Аманқул Ә 49 Тағылым (Археолог Әлкей Марғүланмен кездесуден естеліктер). — А.: "Өнер" баспасы, 2007. — 128 б.

Бұл кітаптың авторы қазақтың археолог ғалымы Ә.Марғұланмен бірге казақ экспедициясына кдтысьш терең еңбек еткен ізденімпаз суретші. Кітапта Әлкей Марғұланмен бірге жүрген кезіндегі естеліктері айтылады. Бүл кітап қазақ археологиясының алғашқы қалыіггасуына зор үлес қосқан азаматгарымыздың кажырлы еңбегіне тағзым ету болып табылады. Кітап барша оқырман қауымға арналған.

Молдағалиев Т. М 66 Ғашық жүрек. Алматы: "Өнер" баспасы, 2007. — 240 б.

Қазақстанның халық жазушысы Тұманбай Молдағалиевтің "Ғашық жүрек" атты бұл жинағына автордың өткен ғасырдың 50-жылдарынан бері казақгың өйгілі сазгерлерінің әндерімен бірге калың жұртшылықтың жүрегін терең баулап алған ән өлеңцері топтастырьшьш отыр. Халқымыздың поэзия төрінен кеңінен орьш тапкдн ақьш шығармашылығы — өзінің әндерге қосыльш жазылған өлендері келіп қосьшғанда — түгас бір телегей-теңіз дәрияға айналады. Ақынның осы өлеңдері енді өн-дәрия болып өз окырмандарына бет алды. Бұл кітап жүрегі ән мен жырға бөленген қалың жүртшылыкка арналды.

Гомон степей: Сборник произведений украинских и казахстанских писателей об Украине Сост.О.Жанайдаров.-Алматы: Раритет, 2007.-248с.

Долгие годы провел Т.Г.Шевченко в Казахстане, связав свою судьбу, поэзию, мечту о лучшей доле с казахским народом. Как давняя дружба украинского и казахского народов нашла свое отражение в казахской литературе, прозе, литературоведении? Об этом вы узнаете, прочитав настоящий сборник.

Айымбетов М. Кұмөзек хикаялары: Хикаяттар мен әңгімелер. — Алматы: Раритет, 2007. — 256 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

Жазушының бұл кітабына казак оқырмандарына бүрыннан таныс таңдаулы хикаяттары мен өңгімелері жинақталған. Талантты каламгер өзінің шығармаларында өмір шындығын шынайы өрнектеп, кейіпкерлерінің жан дүниесін, психологиясын терең де нәзік иірімдермен бейнелеу аркылы адам өлемінің тұтастай бір сипатын алға тартады.

Торайғыров С. Сарыарқаның жаңбыры: Өлендер мен дастандар/ Құраст. Е.Дүйсенбайұлы. — Алматы: Раритет, 2007. — 208 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

Ақыннын жинағы жас үрпакты елге пайдалы есті азамат болуға үндейтін үлгі-өнегесі мол өлең-дастандарынан қүрастырылды. Кітаптағы шығармалардың басты идеясын ақынньщ туған еліне арнаған оз шумағымен айтсақ: «Үміт қып менен карайсың, көңіліңе медеу санайсың. Балалыкка жарасам, аталықка жарайсың!».

Молдағалиев Ж. Мен — қазақпын. Өлеңдер мен поэмалар/Қүраст. Е. Дүйсенбайұлы. — Алматы: Раритет, 2007. — 240 бет. — «Алтын қор» кітапханасы.

СССР жене Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлық-тарының лауреаты, көрнекті акын Жұбан Молдағалиевтың бұл кітабына таңдаулы өлеңдері мен қазақ өдебиетінің алтын корына косылған «Сел», «Мен — казакпын», «Жыр туралы жыр» секілді белгілі поэмалары сұрыпталды.

Бельгер Г. Дом скитальца: Роман. — Алматы: Раритет, 2007. — 384 с. — Библиотека «Алтын қор».

В романе отражена трагическая и драматическая судьба российских немцев, депортированных в 1941 году в Казахстан, в нем описываются нелегкий процесс вживания переселенцев в новую среду, высокие, добрые человеческие отношения между коренным населением и переселенцами, тернистый путь к торжеству справедливости, гуманизма, благородства, подлинного единения и дружбы народов.

Временной отрезок повествования 1941 —1956 годы с экскурсами в жизнь и быт немцев Поволжья в 20—30-е годы. В жизни трех поколений одной немецкой семьи отразилась живая история народа, огульно подвергшегося гонению в годы лихолетья и обретшего в Казахстане приют и надежду.

Аймаутов Ж. Акбилек:Роман /Пер. с каз.Ш. Кусаинова.А.:Раритет, 2007.-232с.

Роман выдающегося писателя Жусипбека Аймаутова «Акбилек» о сложной судьбе женщины единодушно признан высокохудожественным знаковым творением периода социальных перемен, становления новой реалистической казахской литературы.

Сегізбайүлы Кәдірбек Арасан. Тандамалы шығармалар. Хикаялар. Екі томдық. П-том. - Алматы: «Жалын баспасы», 2007. - 320 бет.

Белгілі жазушы Кэдірбек Сегізбайұлының екі томдық таңдамалы шығармаларының бірінші томы "Арқарқара" деген атпен 2006-жылы жарық көрді. Ол кітэпке эр жылдары жазылған эңгімелері берілсе, колыңыздағы кітэпке республикалық эдеби жабық конкурстарда бірінші жэне екінші бэйге алған хикаялары мен басқа да шығармалары топтастырылды.

Жаколио Луи. Шытырман оқигалыроман. Орыс тілінен аударған Қорганбек Аманжол. Астана: Аударма, 2007. - 496 бет.

Сіздің қолыңыздағы бұл дүние - шырғалаңды романның абсолютті классикасы. XIX және XX ғасырдың жастары аса қызыға, құныға оқыған кітаптардың бірі. Енді бұл шығарманы XXI ғасырдын жасөспірімдері ынталана оқи бастады.Неге?

Өйткені өмірде ғұмыры ескірмейтін шығармалар болады. Басынан аяғына дейін нағыз романтика тұнған кітаптар төрткұл дұниенің шетсіз-шексіз түкпір-түкпірін аралатьш, қауіпті де, кызықты сапарларға бастайды. Мейір-бан үндіс көсемдері мен шырғалаңқүмар жиһанкездер бастан кешірген қатер-лі оқиғаларды баяндап, адал достық пен аяулы сүйіспеншілік романтика-сымен тәнті етеді.

Қаиалбекүлы Н. Біздің ауыл тау жақга. Алматы: "Өнер" баспасы, 2007. - 448 бет.

Заман мен уақыт арткдн өмір жүгін қайыспай көтерген, еліне аянбай еңбек етіп, тер төгіп жүрген белгілі қаламгердің "Біздің ауыл тау жақга" атты еңбегіңце халықтың басынан өткен кешегі ауыр кезеңдердің адам болмысының нәзік қырларына әсер ететін кесек оқиғалары мен аянышты тағдырлары суреттелген. Сондай қиын шакта да адамгершілік туын биік үстағаназаматтардың жарқын бейнесі нанымды да табиғи күйінде өрнектелген. Шығармалар оқырманды бейжай қалдырмайды.

Ахметжан Т. Екі томдық шығармалар жинағы. 2-том.Әңгімелер мен пьесалар.-А.: Жалын, 2007.-288б.

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, талантты жазушы талаптан Ахметжанның шығармалар жинағының екіншітомда әңгімелері мен пьесалары еніп отыр.

Өтен Ахмет Адасқан ғасыр: Повестер.-А.: Жалын, 2007.-320б.

Жазушының бұл кітәбіне «Жылыстап өткен жылдар-ай», «Адасқан ғасыр», «Таразы», «Желтоқсан ызғары» пөвестері енгізілді. Ол шығармаларда замандастарымыз сан тарау тағдыры, билікке сеніп, халқына қалтқысыз қызымет жасай алмағандар мен өз перзентіне қилы сәтте қорған бола алмағандардың мүшкіл жағдайлары суреттеледі, басқа да елдік мәселелер қозғалады.

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua