Заң ғылымдары. Юридические науки

Қазақстан Республикасының Кеден кодексі. Таможенный кодекс Республики Казахстан.-А.: Юридическая литература.

Алибеков С.Т. Таможенное право Республики Казахстан.- Нур-Пресс.

Ағдарбеков Т. Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері: Оқу құралы.-Нұр –Пресс, 2007.

Ағдарбеков Т., Әлайдар А., Алайдаров А. Құқық негіздер:Оқу құралы.-А.:Нұр-Пресс.

Алауханов Е.О. Налоговые преступления.-А.:Нур-Пресс, 2008.

Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан. Общая и Особенная часть:Учебное пособие.-А.:Нур-Пресс, 2007.

Әпенов С.М. Қылмысқа қатысушылық. Теория және практика мәселелері.- А.:Нұр-Пресс.

Әпенов С.М. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері: Оқулық.- А.:Нұр-Пресс.

Жетписбаев Б.А., Бектенов О.А. Предупреждение административной деликтности несовершеннолетних: Учебное пособие.-А.:Нур-Пресс.

Алауханов Е., Каирова Н. Преступное насилие в отношении женщин: Учебное пособие.-А.:Нур-Пресс.

Ағылшынша-орысша-қазақша заң терминдерінің сөздігі.- А.:Нұр-Пресс.

Ағылшын тілі «Юриспруденция» мамандығы бойынша мәтіндерді оқуға арналған оқу-әдістемелік құрал.

Английский язык. Пособие для текстов по специальности «Юриспруденция».

Картаева Т. Тарихи демография: Оқу құралы. Электронды оқулық.

Алауханов Е., Зарипов З. Профилактика преступлений.-А.:Нур-Пресс.

Борьба с коррупцией/Под редакцией Е.Алауханова.

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua