Көркем әдебиеттер

Мықи Т. Қылшыққұм. Поэзия. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010.- 116 б.

Ахметов З. Абай и Лермонтов: Эссе.- Алматы: «Арда», 2008.- 160 с.

Шаңбай Т. Ұғым мәдениеті (Шәкәрім шығармашылығы аясында). – Алматы: Раритет, 2009.- 352 б.

Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. – Москва: Новое литературное обозрение, 2009.- 448 с.

Бекітілген терминдер сөздігі. Қазақша-орысша, орысша-қазақша (15 мыңға жуық термин).- Алматы: Дайк-Пресс, 2009.-328 б.

Иманқұл Н.Н. Ойлау туралы ойлау.Алматы, 1998. – 206 б.

Сәукетаев Т. Көне дүние кемеңгерлері. (Еркін баяндаулар).- Астана: Аударма, 2007.- 240 б.

Құдайбергенов Р. Техникалық терминдер сөздігі: 50 мыңға жуық термин/Р.Құдайбергенов.- Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2009.- 616 б.

Қадыр Мырза Әлі. Афоризмы / Пер.с каз. С.Утемисова. – Алматы: «Глобус», 2009.- 400с.

Келімбетов Н. Күншілдік. Сұхбат-диалог.- Алматы: Атамұра, 2009.- 320 б.

Яшүкірқызы Ө.Қараша қаздың қаңқылы. Өлеңдер мен поэма, жыр дастандар жинағы / Ө.Яшүкірқызы.- АО «Баспалар үйі», 2009.- 160 б.

Тоқтасынұлы Е. Мыңжылдықтың үстіндегі түн. Әңгімелер, қаз-қалпында, хикаят / Е.Тоқтасынұлы.- АО «Баспалар үйі», 2009, - 208 б.

Рәш М. Жұлдыздар жаңғырығы. Үштомдық шығармалары./М.Рәш.- Алматы: АО «Баспалар үйі», 2009. Т.3. - 320 б.

Рәш М. Шабыт шағаласы. Дастандар, толғаулар, балладалар. /М.Рәш.- Алматы: АО «Баспалар үйі», 2009. Т.2.- 392 б.

Бейсенов Ж. Тасадағы тұма: Өлеңдер/ Ж. Бейсенов.- Алматы: «Баспалар үйі» акционерлік қоғамы, 2009.- 248 б.

Бекжанов Б. Бізбіз. Сатиралық жинақ / Б.Бекжанов.- Алматы, 2009.- 188 б.

Тілеужанұлы З. Қаракерей Қабанбай: Тарихи роман / З.Тілеужанұлы.- Алматы: Алаш, 2009.- 240 б.

Әзібаева Б. Қазақ дастандары / Б.Әзібаева.- Алматы: «Баспалап үйі» акционерлік қоғамы, 2009.- 288 б.

Ермағамбетова З. Кәкімжан Қазыбаев – публицист /З.Ермағанбетова. – Алматы: «Баспалар үйі» акционерлік қоғамы, 2009.- 136 б.

Ысқақ Қ. Таңдамалы. 2-том: повестер. – Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2009.Т.2.- 320 б.

Тәжібаев Ә. Үш томдық шығармалар жинағы: Өлеңдер / Ә.Тәжібаев.- Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2009. Т.1.- 272 б.

Адамбаев Б. Асыл қазына: Ғылыми зерделеу мен зерттеулер /Б.Адамбаев.- Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2009.- 320 б.

Тілемісов А. Азамат: Қаламгер, журналист, белгілі баспагер Хайролла Тілемісовтың повестері мен әңгімелері /А.Тілемісов.- Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2009.- 280 б.

Тойшанұлы А. Түрік – моңғол мифологиясы: Монография.- Алматы: «Баспалар үйі», 2009.- 192 б.

Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларына ғылыми түсініктер.- Алматы, 2009.- 176 б.

Тоқаев К. Таңдамалы. 3-том.- Алматы: «Ана тілі» баспасы, 2009.Т.3.- 312 б.

Белякина А. Человек – легенда.- Алматы, 2009.- 176 с.

Мұхамедханов Қ. Абай кітабын алғаш шығарған Илияс Борганский.- Алматы, 2009.- 64 б.

Ыбыраев Ш. Бастау. Қазақ халқының фольклоры туралы зерттеулер.- Алматы: «Баспалар үйі», 2009.- 160 б.

Ілиясұлы Қ. Таңдамалы шығармалары.2-том:Әзіл-оспақ өлеңдер, пародиялар, күлдіргі айтыстар, мысал-баллада, мысал-дастандар.- Алматы: Баспалар үйі, 2009.Т.2.- 320 б.

Кемаль О. Тәлкекке түскен тағдыр: роман / Орыс тілінен аударған С.Әбдірайымұлы.- Алматы: Баспагерлер үйі. 2009.- 432 б.

Сұлтанмахмұт Торайғыров. Дүние дөңгелегі айналады. Таңдамалы.- Алматы: Халықаралық Абай клубы, 2009.- 356 б.

Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 7-том.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. Т.7.- 752 б.

Тулеубаева С. «Тысяча и одна ночь» в казахской фольклорной традиции /С.Тулеубаева. – Алматы: изд-во «Арыс», 2009. – 200 с.

Негимов С. Таным мен пайым /С.Негимов. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 240 б.

Жолдасбеков М. Сөзді ұғатын кез келді: Мақалалар.Сұхбаттар. Ой-толғамдар.- Астана, 2007.- 352 б.

Кеңбейіл М. Замандастар заңғары. Әдеби-танымдық, сыни, зерттеу еңбектер/ М.Кеңбейіл.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 312 б.

Жақыпов А. Ғұмырнама:Әңгімелері мен естеліктері / А.Жақыпов.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 240 б.

Жүрегіне қаламын сүйеген. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Мырзатай Жолдасбеков жайлы ой-толғамдар. Жинақ. - Астана, 2007.- 320 б.

Әлмұханова Р. Қазақ фольклорындағы антикалық сарындар /Р.Әлмұқанова.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 320 б.

Ысқақұлы Д. Мәдениет айдынында: Ғалымдардың еңбектері / Д.Ысқақұлы.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 320 б.

Қазыбаев К. Таңдамалы шығармалар /К.Қазыбаев. Т-1. – Алматы, 2009. Т.1.- 400 б.

Ысмағұлов Ж. Алтын ғасырдың ақ таңы / Ж.Ысмағұлов. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 504 б.

Әбдезұлы Қ. Таным көкжиегі /Қ.Әбдезұлы. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009.- 272 б.

Кеттебеков Ж. Түйсік. Хикаялар, әңгімелер, эсселер. – Алматы, 2009.- 400 б.

Айтұлы Н. Шығармалар жинағы. Өлеңдер мен поэмалар (1967-1987). - Алматы: «Өлке», 2008. Т.1.- 256 б.

Айтұлы Н. Шығармалар жинағы/ Н.Айтұлы.- Алматы: «Өлке», 2009.Т.2. - 256 б.

Ысқақ Б. Ғашық ғұмыр. Шығармалар жинағы / Б.Ысқақ.- Алматы: «Өлке», 2009.Т.1. – 288 б.

Құсанбай Б. Ел ағалары / Б.Құсанбай.- Алматы: «Өлке», 2009.- 320 б.

Абай. Қара сөз. – Международный клуб Абая, 2009.- 338 б.

Рыскелдиев Т. Таңдамалы шығармалар/ Т.Рыскелдиев.- Алматы: «Өлке», 2009. Т.1. – 320 б.

Сейсенбаев Р. Всего одна ночь: Рассказы.- Международный клуб Абая. 2009.- 568 с.

Санбаев С. Собрание сочинений в 6 томах. Повести и рассказы / С.Санбаев.- Астана: «Агроиздат», 2009.- 436 б.

Әлмашұлы Ж. «Тірі жан»: үш бөлімді драма-дастан. - Алматы: «Өлке», 2008.- 288 б.

Көпейұлы М.Ж. Шығармалары.- Алматы: «Ел-шежіре», 2009. Т.9.- 352 б.

Әлмашұлы Ж. Таңдамалы шығармалар / Ж.Әлмашұлы.- Алматы: «Өлке», 2009. Т.2.- 256 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы.- Алматы: «Ел-шежіре», 2009. Т.7.- 312 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы.- Алматы: «Ел-шежіре», 2009. Т.8.- 320 б.

Досжан Д. Таңдамалы шығармалар. Хикаяттар / Д.Досжан.- Алматы: «Өлке»,2009. Т.2. – 288 б.

Түменбаев Ж. Ауыл шетіндегі үй: хикаяттар. – Алматы: «Қазақстан» баспа үйі, 2009.- 488 б.

Бөдешұлы Ж. «Құбылыс»: жыр-дастандар /Ж.Бөдешұлы.- Алматы: «Глобус» Баспа үйі, 2009.- 400 б.

«Базарлық»: шетел жазушыларының әңгімелері.- Алматы: «Глобус» Баспа үйі, 2009.- 400 б.

Тәшенов Т. Сарғалдақ: өлеңдер мен балладалар / Т.Тәшенов. –Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009.- 160 б.

Дәрібаева Ж. Ақ бура сезімдер. Әңгімелер.- Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009. 240 б.

Доспанбетов Ұ. Шың мен шыңырау. Роман.- Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009.- 320 б.

Тілеухан Т. Өзгенің бақытты үшін: таңдамалы / Т.Тілеухан. – Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009.- 432 б.

Дүкенбай Д. «Жан құмары». Роман.- Алматы: «Глобус» Баспа үйі, 2009.- 416 б.

Кәкішев Т. «Жаяусалдың серуендері». Мақалалар жинағы / Т.Кәкішев.- Алматы: «Глобус» Баспа үйі, 2009.- 560 б.

Жұртбай Т. «Күйесің, жүрек... сүйесің...»:(Абай: «Жан бостандығы» немесе рухани тәуелсіздік). – Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009. Т.4.- 464 б.

Төреханов Э. Алматыда күн ашық: роман / Э.Төреханов.- Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009.- 400 б.

Жұртбай Т. «Қалибек Қуанышбаев»: деректі хикаят. – Алматы: «Қайнар» баспасы, 2009. Т.3.- 336 б.

Қамзабекұлы Д. Смағұл Садуақасов: Ғұмырнамалық деректі хикаят. – Алматы: «Қазақстан», 2009. – 288 б.

Әуезов М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы.- Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 2009.- 296 б.

Сығай Ә. Райымбек Сейтмет: Ғұмырнамалық деректі хикаят. – Алматы: «Қазақстан», 2009.- 200 б.

Әлиханұлы Ж. Біртуарлар: қазақ халқының біртуар ұлылары туралы.- Алматы: «Қазақстан», 2008.- 408 б.

Сұлтанов Қ. Заман және замандастар.- Астана: «Елорда», 2009.- 344 б.

Сәдуақасов Ж. Таңдамалы шығармалар жинағы. – Астана: «Елорда», 2009.- 192 б.

Сейдімбек А. «...деген екен»: Ел аузынан жинаған /А.Сейдімбек.- Астана: «Елорда», 2009.- 336 б.

Оразбек Н.Көрген жерден көз кетпейді: бір сапардың күнделігі.- Алматы: «Қазақстан», 2009.- 384 б.

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua