Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане

Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане.

Критерии отбора победителей:

1. Читатель (студент), посетивший библиотеку 12 и более раз в год, и прочитавший от 14 до 29 книг;

2. Читатель (студент), является активным участником массовых мероприятий, проявляет свои знания, эрудицию, интеллект, участвуя в литературных играх, викторинах, тестах, а также талант – в творческих конкурсах;

3. Читатель (студент), является активным помощником библиотеки в привлечении других читателей.

Номинации конкурса:

- «Суперчитатель» (определяется по количеству прочитанных книг);

- «Самый активный читатель» (определяется по количеству посещений);

- «Самый преданный читатель» (год записи читателя в библиотеку).

Участником конкурса можно стать на любом этапе времени. В конце года в каждой номинации будут выбраны самые активные читатели, которые будут награждены грамотами и призами.

Иванов оқулары – 2019

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Жаратылыстану-география факультеті

 

Ақпараттық хат

 

Құрметті әріптестер!

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Сіздерді 2019 жылдың 26-27 қыркүйегі күні өтетін «Иванов оқулары – 2019» аясында көрнекті ғалым, профессор Мария Максимовна Фартушинаның 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады.

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:

1. Солтүстік Каспий маңы флорасы мен фаунасының биологиялық алуантүрлілігі;

2. БҚО-ның табиғи, тарихи-мәдени мұралары;

3. Жаратылыстану пәндерін оқытудың қазіргі әдістемелік аспектілері.

Конференция мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Конференция материалдары тура көшірме жасалған ғылыми жинақ түрінде басып шығарылады.

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 22 қыркүйегіне дейін ұйымдастыру комитетіне төмендегі құжаттарды жіберуіңіз қажет:

- конференцияға қатысу туралы өтініш (өтініш үлгісі төменде берілген);

- ұйымдастыру жарнасының төленуі жөніндегі түбіртектің сканерленген көшірмесі.

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондық поштаға жіберілген мақала;

Конференцияға қатысушыларға мақалаларын материалдар жинағына жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 3000 теңгеніқұрайды.

Банк реквизиттері: «ҚР Халық банкі» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, ЖСК KZ176010181000011617, БСН HSBKKZKX, БСН 000340002393, Кбе 16.

Төлем мақсаты: «Бірінші автордың фамилиясы»,«Иванов оқулары – 2019»конференциясына қатысу үшін».

Конференцияға қатысу шығындары қатысушының өз есебінен немесе жолдаған мекеменің есебінен төленіледі.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 162, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, жаратылыстану-география факультеті, №5 оқу ғимараты, «Биология және экология» кафедрасы, 34 каб., тел.: 8 (7112) 50-35-49.

 

Конференция материалдарына қойылатын талаптар:

Баяндамалар мәтіні Word 2003-2010 мәтіндік редакторында А4 (210 х 297 мм) форматта, «Times New Roman» шрифтісімен терілу қажет (шрифт өлшемі – 14 пт, жоларалық қашықтық – 1 см, жоғары және төменгі жиегі – 20 мм, сол және оң жақ жиегі – 30 мм).

Мақаланың жоғарғы сол жақ шетіне ӘОЖ (әмбебап ондық жүйе) индексі жазылады. Бір жол тастап жол ортасында мақала аты қою бас әріптермен жазылады.

Одан кейін 1 жол қалдырылып автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы көрсетіледі.

Келесі жолда курсивпен автордың қызмет орны, орналасқан қаласы, электронды поштасы көрсетіледі. Егер авторлар әртүрлі мекемелерден болса, реттік тәртіппен жақшаға алынған мекеме нөмірі қойылады.

Мақаланың негізгі мәтіні 2 интервалдан кейін жаңа жолдан басталады (ені бойынша түзеу, жаңа жол бойынша түзеу – 1 см). Жаңа жолды (абзац) Тab немесе Бос орын (пробел) батырмалары арқылы қоюға болмайды.

Мәтіннің соңында 1 жол тастап жол ортасында қою әріптермен Әдебиеттер сөзі жазылады. Әдебиеттер тізімі МемСТ 7.05-2008 сілтеме ретімен беріледі (12 пт шрифт).

Графикалық материалдар ақ-қара түсте JPEG форматында жасалады. Беттің бағдарлануы – кітаби (кестелер мен суреттерді қоса алғанда). Суреттердің аттары мен нөмірлері оның астында, ал кестелердің аттары мен нөмірлері оның үстінде беріледі, формулалардың оң жағындағы нөмірлері көрсетіледі. Мақалада және әдебиеттер тізімінде нумерацияны автоматты түрде қоюға болмайды. Әдебиеттерге сілтемелер квадрат (шаршы) жақшамен, ал суреттер мен кестелерге сілтеме дөңгелек жақшамен келтіріледі.

Мақаланың көлемі 3 беттен кем емес және 5 беттен аспауы тиіс.

Электрондық нұсқада файлдың аты бірінші автордың тегі және мақала атауының алғашқы үш сөзінен құралуы тиіс.

Материалдарды алғаннан кейін ұйымдастыру комитеті 5 күн ішінде авторға материалдарды жариялауға қабылдау туралы хабарлама жібереді.

Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар қарастырылмайды.

 

  Мақаланы рәсімдеу үлгісі

 

  ӘОК 574.4

 

БҰЗЫЛҒАН ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Чекалин С.Г. – а.ш.ғ.к., Кайсагалиева Г.С. – б.ғ.к.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

М.М.Фартушина негіздеген индикаторлық шкала бойынша облыс топырақтарының экологиялық жағдайын бағалау нәтижелері, егістік алқап топырақтарының 68,9 пайызы экологиялық кризис аймағына жататынын көрсетті [1].

 

Әдебиеттер

1) Фартушина М.М. Экологическая оценка состояния экосистем Западно-Казахстанской области // Экология и степное природопользование. – Уральск, 2005. – С.31-35.

 

Конференцияға қатысу туралы өтініш:

Тегі, аты-жөні (толықтай)

Ұйымның аты (толықтай)

Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Мақаланың тақырыбы

Секцияның тақырыбы

Мекен жай, телефон, е-mail

Жарнасының төленуі жөнінде түбіртек

Конференцияға қатысу түрі

Ұйымдастыру сұрақтары бойынша:

1. Альжанова Багдагул Сактагановна: жұмыс тел.: 8(7112)50-35-49, ұялы телефоны: 8-701-344-20-16

2. Мамышева Марина Вячеславовна: жұмыс тел.: 8(7112)50-35-49, ұялы телефоны: 87754086837

Ұйымдастыру комитеті

 

 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ имени ЖУМАГАНЫМ РАХИМОВОЙ

jastar

logo

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

имени ЖУМАГАНЫМ РАХИМОВОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении международного конкурса вокального искусства

им. Жумаганым Рахимовой

24-25 октября 2019 г.

1. Общие положения

В связи с Годом Молодежи и в преддверии 175-летия Великого казахского поэта Абая Кунанбаева, будет проводится Первый международный конкурс вокалистов, а также Международная научно-практическая конференция «Педагогический опыт и инновации в сфере культуры, искусства и образования» им.Ж.Рахимовой Заслуженной артистки РК, Доцента Западно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Утемисова, внесшей значительный вклад в развитие казахстанской культуры и искусства.

Настоящее положение определяет общий порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.

Адрес официального сайта Конкурса - www.wksu.kz

 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Активизация творческой деятельности вокалистов, обогащение их репертуара, повышение исполнительского мастерства;

2.2. Поддержка одарённых молодых исполнителей в области вокального искусства;

2.3. Широкая пропаганда классической вокальной музыки;

2.4. Повышение культурного имиджа Республики Казахстан;

2.5. Укрепление международных связей и сотрудничества в области

профессионального музыкального искусства и образования;

2.6. Творческий рост участников конкурса

 

3. Учредители и организаторы Конкурса

3.1. Учредителями Конкурса являются РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова»

(далее - ЗКГУ им.М.Утемисова) и Управление культуры ЗКО

3.2. Организационная структура Конкурса:

3.3.1. С целью координации действий по организации и проведению Конкурса учредитель создает Организационный комитет

(далее - Оргкомитет)

3.3.2. Оргкомитет формирует программу Конкурса, жюри, разрабатывает конкурсные требования, анализирует и обобщает итоги Конкурса, организует церемонию награждения победителей

3.3.3. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов в области музыкального искусства, профессоров, доцентов ведущих образовательных учреждений Казахстана и ближнего зарубежья

3.3.4. Жюри определяет победителей Конкурса

3.3.5. Жюри доводит свое решение до сведения участников Конкурса непосредственно после их выступлений в каждом туре

3.3.6. Члены жюри не обязаны публично комментировать свои решения

 

4. Участники конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты средних и высших музыкальных образовательных заведений, солисты творческих коллективов и концертных организаций

4.2. Конкурс проводится в номинации «Академическое пение»

4.3. Исполнители (одна возрастная категория) в возрасте от 18 до 28 лет

 

5. Место и сроки проведения конкурса

5.1. Место проведения Конкурса: 090000, Республика Казахстан,

г. Уральск, ул. Н.Назарбаева, 162, ЗКГУ им. М.Утемисова

5.2. Даты проведения Конкурса, состав Оргкомитета и жюри утверждаются распорядительными документами учредителя Конкурса. Конкурс проводится 24-25.10.2019 года.

 

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится очно в два тура по номинации «Академическое пение»

6.2. Очередность выступления на конкурсных прослушиваниях определяется жеребьевкой, проводимой в день открытия Конкурса, и сохраняется до конца конкурсных прослушиваний

6.3. Прослушивания и просмотры проводятся публично. Конкурсные программы должны исполняться наизусть

6.4. Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе

6.5. Во время проведения Конкурса могут проводиться мастер-классы и иные мероприятия для участников

 

7. Условия проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и конкурсными требованиями к выступлениям участников.

Участники подают анкету-заявку (Приложение 1)

по электронной почте: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

87076756232 - Жумаганым Абельхаликовна;

87775821774 - Ольга Александровна;

87774248943 - Куаныш Лабибович.

Официальный сайт Конкурса: www.wksu.kz

Все ноты предоставлены на сайте VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

7.2. Подача анкеты-заявки в Оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения Конкурса. Оргкомитет рассматривает заявки и направляет приглашения участникам Конкурса.

 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений участников

8.1. В номинации «Академическое пение»

- природные вокальные данные;

- наличие певческой школы;

- наличие художественного вкуса, артистизм;

- представление о драматургии, образе, смысле и содержании произведения.

 

9. Порядок награждения

9.1.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются:

- диплом обладателя Гран-при Конкурса;

- дипломы лауреата и звание «Лауреат» I, II, III степеней;

- дипломы и звание «Дипломант» I, II, III степеней;

- специальная премия за лучшее исполнение произведения из репертуара

Ж.Рахимовой, за лучшее исполнение камерно-вокального произведения

А.Молдагаинова.

9.2. Денежный призовой фонд Конкурса распределяется между Гран-при и специальной премией за лучшее исполнение произведения из репертуара Ж.Рахимовой, за лучшее исполнение камерно-вокального произведения А.Молдагаинова.

9.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между исполнителями. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

 

10. Финансовые условия

10.1. Участие в Конкурсе осуществляется на основании оплаты организационного взноса, сумма которого утверждается распорядительным актом учредителя Конкурса и составляет 12000 тенге или 2000 рублей.

10.2. После оплаты организационного взноса участник отправляет на электронную почту Оргкомитета отсканированную или сфотографированную копию квитанции/платежного поручения.

10.3. Последний срок оплаты организационного взноса – не позднее 10 дней до начала Конкурса.

10.4. Организационный взнос возврату не подлежит.

 

11. Подача заявок на конкурс

11.1 Заявки на конкурс принимаются до 10.10.2019 года.

11.2 Список документов:

- заявка на участие;

- ксерокопия удостоверения или паспорта;

- краткая творческая биография;

- художественная фотография (разрешение не менее 300 dpi);

- отсканированная копия диплома об окончании музыкального учебного заведения или справка из учебного заведения (для студентов);

-для граждан Республики Казахстан отсканированная квитанция об оплате вступительного взноса (иностранные граждане оплачивают вступительный взнос при регистрации).

11.3 Подлинник квитанции предъявляется участником при регистрации, и будет считаться допуском к участию в конкурсе.

11.4 Заявки, присланные после указанного срока и оформленные

неверно, приниматься не будут.

 

12. Программные требования

I тур

1. Ария из оперы, кантаты или оратории XVII-XVIII в.в.

2. Ария из опер русских композиторов XIX-XX в.в.

3. Произведение из репертуара Ж.Рахимовой для женских голосов (список прилагается), произведение из репертуара А.Молдагаинова для мужских голосов (список прилагается).

4. Камерно-вокальное сочинение А.Молдагаинова (список прилагается)

II тур

1. Ария из опер композиторов Казахстана

2. Ария из опер зарубежных композиторов XIX-XX в.в.

Примечания:

а) каждое произведение исполняется только в одном туре;

б) порядок исполнения произведений во всех турах по желанию участника конкурса;

г) все произведения исполняются на языке оригинала.

 

13. Организационные вопросы

13.1 Участники конкурса и их концертмейстеры прибывают на конкурс согласно срокам, указанным в регламенте.

13.2 Расходы, связанные с проездом и проживанием осуществляются за счёт отправляющей стороны.

13.3 Конкурсанты имеют право выступать на конкурсе со своим концертмейстером, о чём должны указать в заявочном листе. В случае необходимости, оргкомитет по договоренности предоставляет концертмейстеров. Конкурсантам будет предоставлено время для занятий с концертмейстером и акустическая репетиция в зале по графику.

13.4 Для обладателей Гран-при, лауреатов и их концертмейстеров обязательно безвозмездное участие в Гала-концерте.

 

14. Координаты организаторов

Оргкомитет I Международного конкурса вокалистов Жумаганым Рахимовой. Телефон: 87775821774 - Ольга Александровна;

87774248943 – Куаныш Лабибович.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адрес проведения Конкурса: 090000, Республика Казахстан, г. Уральск,

ул. Н. Назарбаева, 162, ЗКГУ им. М.Утемисова

Заявочный лист на участие

в Международном конкурсе вокалистов

им. Жумаганым Рахимовой

1.

Ф.И.О. участника

                                                            

2.

Дата рождения

3.

Учебное заведение

4.

Курс

5.

Ф.И.О.педагога,

моб. телефон

6.

Ф.И.О.концертмейстера,

Моб. телефон

7.

Область, город,

дом. адрес,

Моб. телефон

8.

Исполняемая программа на конкурсе

 

Концертно-камерный репертуар

Заслуженной артистки РК

«Қазақстан ұстаздары» қоғамының қайраткері

Доцента ЗКГУ им.М.Утемисова

Жумаганым Рахимовой

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для женских голосов

 

1. А.Страделла ария «Pieta Signore»

2. Г.Гендель ария Роделинды из оп. «Роделинда»

3. И.С.Бах ария «Душа веселиса» из кантаты №21

4. И.С.Бах ария из «Магнификата»

5. Дж.Перголези ария Серпины из оп. «Служанка-госпожа»

6. В.А.Моцарт Аллилуйя из мотета «Exsultate, jubilate»

7. В.А.Моцарт ария Розины из оп. «Свадьба Фигаро»

8. В.А.Моцарт ария Керубино из оп. «Свадьба Фигаро»

9. В.А.Моцарт ария Церлины «Vedrai, carino…» из оп. «Дон Жуан»

10. В.А.Моцарт ария Церлины «Batti, batti, o bel Masetto» из оп.

«Дон Жуан»

11. В.А.Моцарт ария Памины из оп. «Волшебная флейта»

12. В.А.Моцарт ария Царицы Ночи из оп. «Волшебная флейта»

13. Г.Доницетти каватина Линды ди Шамуни из оп. «Линда ди Шамуни»

14. Дж.Верди ария Виолетты из оп. «Травиата»

15. Дж.Верди ария Джильды из оп. «Риголетто»

16. Дж.Верди болеро Елены из оп. «Сицилийская вечерня»

17. Дж.Пуччини ария Мими из оп. «Богема»

18. Дж.Пуччини ария Мюзетты из оп. «Богема»

19. Дж.Пуччини ария Мадам Баттерфляй из оп. «Чио-Чио-Сан»

20. Дж.Пуччини ария Лауретты из оп. «Джанни Скикки»

21. Ж.Гуно ария Джульетты из оп. «Ромео и Джульетта»

22. Ж.Оффенбах Куплеты Олимпии из оп. "Сказки Гофмана"

23. Л.Делиб ария Лакме из оп. «Лакме»

24. Ж.Массне ария Манон из оп. «Манон»

25. М.И.Глинка ария Антониды из оп. «Иван Сусанин»

26. А.Рубинштейн ария Тамары из оп. «Демон»

27. П.И.Чайковский ария Иоланты из оп. «Иоланта»

28. Н.А.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оп. «Снегурочка»

29. Н.А.Римский-Корсаков ария Волховы из оп. «Садко»

30. Н.А.Римский-Корсаков ария Марфы из оп. «Царская невеста»

31. Н.А.Римский-Корсаков ария Царевны Лебедь из

оп. «Сказка о царе Салтане»

32. Р.Глиэр ария Шахсенем из оп. «Шахсенем»

33. Н.Жиганов ария Алтынчеч из оп. «Алтынчеч»

34. А.Жұбанов Л.Хамиди ария Ажар из оп.«Абай»

35. Е.Брусиловский ария Қыз Жібек из оп. «Қыз Жібек»

36. Е.Брусиловский ария Ақжүнүс из оп. «Ер-Тарғын»

37. М.Төлебаев ария Сары из оп. «Біржан - Сара»

38. С.Мухамеджанов ария Айсулу из оп. «Айсулу»

39. Ғ. Жұбанова ария Еңлік из оп.«Еңлік - Кебек»

40. Е.Рахмадиев ария Гульбаршин из оп. «Алпамыс»

41. Б.Жуманиязов ария Залихи из оп. «Махамбет»

42. Ә.Молдағайынов ария Айша Бибі из оп. «Айша Бибі - Қарахан»

 

Песни и романсы западно-европейских, русских, советских и казахстанских композиторов для женских голосов

1. Дж.Россини «Неаполитанская тарантелла»

2. Дж.Россини «Альпийская пастушка»

3. Л.Ардити «Поцелуй»

4. Р.Леонковалло «Рассвет»

5. Ф.Шуберт «Аве Мария»

6. Р.Шуберт «Баркаролла»

7. Р.Шуберт «Серенада»

8. Ф.Мендельсон «Баркаролла» («Умолкла Пьяцетта»)

9. И.Штраус «Сказки венского леса»

10. И.Штраус «Весенние голоса»

11. Д.Обер «Взрыв смеха»

12. Л.Делиб «Испанское болеро»

13. А.А.Aльябев «Соловей»

14. А.А.Aльябев «Я вижу образ твой»

15. А.Варламов «Что мне жить и тужить»

16. М.И.Глинка «К Цитре»

17. М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье»

18. М.И.Глинка «Уснули голубые»

19. Ц.Кюи «Болеро»

20. Ц.Кюи «Коснулась я цветка»

21. П.И.Чайковский «Скажи, о чем в тени ветвей»

22. П.И.Чайковский «Средь шумного бала»

23. П.И.Чайковский «То было раннею весной»

24. П.И.Чайковский «Колыбельная»

25. П.И.Чайковский «Ни слова, о друг мой»

26. П.И.Чайковский «Отчего»

27. П.И.Чайковский «День ли царит»

28. Н.Римский-Корсаков «Соловей и роза»

29. Н.Римский-Корсаков «Не ветер вея с высоты»

30. Н.Римский-Корсаков «О чем в тиши ночей»

31. Н.Римский-Корсаков «То было раннею весной»

32. С.Рахманинов «Здесь хорошо»

33. С.Рахманинов «Не пой, красавица»

34. С.Рахманинов «Весенние воды»

35. С.Рахманинов «Вокализ»

36. С.Рахманинов «Дитя! Как цветок ты прекрасна»

37. С.Рахманинов «Полюбила я на печаль свою»

38. С.Рахманинов «Они отвечали»

39. М.Ержанов «Қуанамын»

40. А.Жубанов «Қарлығаш»

41. Л.Хамиди «Бұлбұл»

42. Л.Хамиди «Қазақ вальсі»

43. Л.Хамиди «На джайлау»

44. Е.Брусиловский «Қос қарлығаш»

45. Қ.Мусин «Сайра Сандуғаш»

46. С.Мухамеджанов романсы на стихи Абая

47. Н.Тілендиев «Кел еркем, Алатауыңа»

48. Н.Тілендиев «Қарлығаштар»

49. Ә.Еспаев «Сайра, сайра Сандуғашым»

50. Г.Жұбанова «Из травы я взлетела»

51. Е.Нұрымбетов «Асқақтай бер, Астана»

52. С.Абдинуров «Көктем»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

Репертуар

Члена союза композиторов РК

Певца-композитора

Ашира Молдагаинова

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для баритона и баса

 

1. Дж.Кариссими «Vittoria, Mio Core!»

2. А.Страделла «Pieta Signore»

3. Ф.Дуранте «Vergin tutto amor»

4. Г.Гендель ария Симона из оратории «Иуда Маккавей»

5. Г.Гендель речитатив и ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»

6. И.С.Бах ария из «Магнификата»

7. В.А.Моцарт ария Дон Жуана из оп. «Дон Жуан»

8. Дж.Россини ария Фигаро из оп. «Севильский цирюльник»

9. Дж.Верди ария Ренато из оп. «Бал-маскарад»

10. Дж.Верди речитатив и ария Родриго из оп. «Дон Карлос»

11. Дж.Верди ария Жермона из оп. «Травиата»

12. Дж.Верди ария Риголетто из оп. «Риголетто»

13. Ш.Гуно каватина Валентина из оп. «Фауст»

14. Ж.Бизе ария Эскамильо из оп. «Кармен»

15. А.Рубинштейн ария Демона из оп. «Демон»

16. А.Бородин ария князя Игоря из оп. «Князь Игорь»

17. П.И.Чайковский ария Евгения Онегина из оп. «Евгений Онегин»

18. П.И.Чайковский ария князя Елецкого из оп. «Пиковая дама»

19. П.И.Чайковский ария Роберто из оп. «Иоланта»

20. П.И.Чайковский ария Мазепы из оп. «Мазепа»

21. Н.Римский-Корсаков песня Веденецкого гостя из оп. «Садко»

22. Н.Римский-Корсаков ария Грязного из оп. «Царская невеста»

23. С.Рахманинов каватино Алеко из оп. «Алеко»

24. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Абая из оп. «Абай»

25. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Жиренше из оп. «Абай»

26. Е.Брусиловский ария Ер-Таргын из оп. «Ер-Таргын»

27. Е.Брусиловский ария Жалбыр из оп. «Жалбыр»

28. Е.Брусиловский ария Бекежана из оп. «Қыз-Жібек»

29. М.Толебаев ария Жанботы из оп. «Біржан-Сара»

30. С.Мухамеджанов каватина Серке из оп. «Айсулу»

31. Ә.Молдағайынов ария Оспан хана из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

32. Ә.Молдағайынов монолог Әбдімуслима из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

33. Ә.Молдағайынов ария Айқожи шейха из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для тенора

 

1. А.Страделла «Pieta Signore»

2. А.Вивальди ария Странника из оратории «Торжествующая Юдифь»

3. Г.Гендель речитатив и ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»

4. Г.Гендель ария Самсона из оратории «Самсон»

5. И.С.Бах ария из «Магнификата»

6. К.Глюк ария Париса из оп. «Парис и Елена»

7. В.А.Моцарт ария Бастьена из оп. «Бастьен и Бастьена»

8. Дж.Верди баллада Герцога из оп. «Риголетто»

9. Дж.Пуччини ария Калафа из оп. «Турандот»

10. Дж.Пуччини ария Рудольфа из оп. «Богема»

11. Р.Леонкавалло ария Арлекина из оп. «Паяцы»

12. П.Масканьи речитатив и ария Туридду из оп. «Сельская честь»

13. Ш.Гуно каватина Фауста из оп. «Фауст»

14. Ш.Гуно каватина Ромео из оп. «Ромео и Джульетта»

15. Ш.Гуно каватина Фауста из оп. «Фауст»

16. Ш.Оффенбах сцена и песня Гофмана из оп. «Сказки Гофмана»

17. Ж.Бизе ария Надира из оп. «Искатели жемчуга»

18. Ж.Массне ария Вертера из оп. «Вертер»

19. Ж.Массне ария Де Грие из оп. «Манон Леско»

20. Р.Вагнер рассказ Лоэнгрина из оп. «Лоэнгрин»

21. М.И.Глинка песня Баяна из оп. «Руслан и Людмила»

22. А.Даргомыжский ария Князя из оп. «Русалка»

23. П.И.Чайковский ария Ленского из оп. «Евгений Онегин»

24. Н.Римский-Корсаков песня Индийского гостя из оп. «Садко»

25. Н.Римский-Корсаков каватина Берендея из оп. «Снегурочка»

26. Н.Римский-Корсаков песня Левко из оп. «Майская ночь»

27. А.Аренский песня певца за сценой из оп. «Рафаэль»

28. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Айдара из оп. «Абай»

29. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Азима из оп. «Абай»

30. Е.Брусиловский ария Төлегена из оп. «Қыз Жібек»

31. Е.Брусиловский терме Шеге из оп. «Қыз Жібек»

32. М.Төлебаев ария Биржана из оп. «Біржан-Сара»

33. М.Төлебаев песня Естая из оп. «Біржан-Сара»

34. Г.Жубанова ария Кебек из оп. «Еңлік-Кебек»

35. Е.Рахмадиев речитатив и ария Ахмета из оп. «Қамар Сұлу»

36. Ә.Молдағайынов ария Қарахана из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Песни и романсы западно-европейских, русских, советских и казахстанских композиторов для мужских голосов

 

53. И.С.Бах-Ш.Гуно «Аве Мария»

54. Ф.Шуберт «Аве Мария»

55. П.Тости «Последнее желание»

56. А.Буцци-Печчиа «Лолита»

57. Р.Леонкавалло «Рассвет»

58. В.Кьяра «Болеро»

59. С.Гастольдон «На качелях»

60. Э.Капуа «О Мари!»

61. Э.Канио «Влюбленный солдат»

62. Р.Фальво «Скажите, девушки»

63. Э.Куртис «Пой мне»

64. Э.Куртис «Мне не забыть тебя»

65. Ц.Биксио «Что ж ты опустила глаза»

66. А.Лара «Грнада»

67. М.И.Глинка «Попутная песня»

68. М.И.Глинка «В крови горит огонь желанья»

69. М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье»

70. М.И.Глинка «Скажи зачем»

71. М.И.Глинка «Бедный певец»

72. М.И.Глинка «Я здесь Инезилья»

73. М.И.Глинка «Уснули голубые»

74. М.И.Глинка «Рыцарский романс»

75. М.И.Глинка «К Молли»

76. М.И.Глинка «Не говори что сердцу больно»

77. М.И.Глинка «Болеро»

78. М.И.Глинка «Вот место тайного свидания»

79. М.И.Глинка «Победитель»

80. М.И.Глинка «Забуду ль я»

81. А.Бородин «Для берегов отчизны дальной»

82. А.Бородин «Море»

83. А.Бородин «Морская царевна»

84. А.Бородин «Отравой полны мои песни»

85. А.Бородин «Спящая княжна»

86. А.Бородин «Песня темного леса» (Старая песня)

87. М.Балакирев «Обойми, поцелуй»

88. П.И.Чайковский «Благословляю вас, леса»

89. П.И.Чайковский «День ли царит»

90. П.И.Чайковский «То было раннею весной»

91. П.И.Чайковский «Отчего»

92. П.И.Чайковский «В эту лунную ночь»

93. П.И.Чайковский «Ни слова, о друг мой»

94. П.И.Чайковский «Снова как прежде один»

95. П.И.Чайковский «Нет, только тот, кто знал»

96. А.Аренский «Уснул день»

97. С.Рахманинов «Сон»

98. С.Рахманинов «Весенние воды»

99. С.Рахманинов «Все отнял у меня»

100. С.Рахманинов «Они отвечали»

101. Абай «Көзімнің қарасы»

102. Абай «Айттым сәлем, Қаламқас»

103. Абай «Жарқ етпес қара көңілім не қылсада»

104. Абай «Желсіз түнде жарық ай»

105. Абай «Қараңғы түнде тау қалғып»

106. Абай «Сегіз аяқ»

107. Абай «Бойы бұлған»

108. Абай «Қор болды жаным»

109. С.Сейфуллин «Тау ішінде»

110. М.Төлебаев «Кестелі орамал»

111. М.Төлебаев «Тос мені, тос»

112. М.Төлебаев «Мен көрдім ұзын қайын құлағанын»

113. С.Мухамеджанов «Айтеуір, сол қыз-бір сұлу»

114. С.Мухамеджанов «Өзгеге көңілім тоярсын»

115. С.Мухамеджанов «Қырманға кел, қалқатай»

116. Г.Жубанова «Жыр жазамын жүрегімнен»

117. Е.Рахмадиев «Бала ғашық»

118. Е.Рахмадиев «Таң самалы»

 

Камерно-вокальные произведения

Члена союза композиторов РК

Певца-композитора

Ашира Молдагаинова

 

Проиведения А.Молдагаинова посвященные родной земле

ВК-группа А.Молдагаинова https://vk.com/public126765075

1. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сәулетті Қазақстаным»

2. Ә. Молдағайынов, Ә. Оспанов «Астана – мәңгі жас қала»

3. Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Добрый город мой - Астана»

4. Ә. Молдағайынов, С. Асанов «Алматының кештері»

5. Ә. Молдағайынов, Б. Тәжібаев «Ақтөбем – жан өлкем»

6. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Ақ Жайығым – ақ еркем!»

7. Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақ «Орал вальсі»

8. Ә. Молдағайынов, С. Қалиев «Тасқала – Жалын, жас қала!» (гимн)

9. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Жетісай – таң құсым!»

10. Ә. Молдағайынов, Н. Әлімқұлов «Әсем қалам - Жамбылым»

11. Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Тараз вальсі»

12. Ә. Молдағайынов, М. Ементаев «Айыртау вальсі»

13. Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Аралдан кетті-ау, аққулар...»

14. Ә. Молдағайынов, Б. Имашев «Қызылорда – бақ таңым»

15. Ә. Молдағайынов, Ә. Молдағайынов «Сағынышым, Бесағашым!»

16. Ә. Молдағайынов, Т.Молдағалиев «Алматы – әсем астанам!»

17. Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақов «Ақсай аспаны»

 

 

Опера А.Молдагаинова «Айша Бибі - Қарахан»

Айша Бибі – сопрано

Қарахан – тенор, Тараз шахарының билеушісі

Оспан сұлтан – баритон, Қараханның ағасы, Самарқант шахарының билеушісі

Бабаәжі-қатын – меццо сопрано, Айшаның тәрбиешісі

Жалайыр – тенор, Тараз шахарының әскер басы

Айқожа шейх – бас, Айша Бибінің әкесі, Самарқант шахарының дін басы

Қамбар бибі – сопрано, Айша Бибінің анасы

Әбдімүсілім – тенор, мурид

Хайдар – баритон, мурид

Араб халифатынан келген бас құда – тенор

Жырау баба – бас баритон

 

Песни и романсы А.Молдагаинова

 

1. Ә. Молдағайынов, Е. Зікібаев «Аяулым, арманымдай, асылым ең» (романс)

2. Ә. Молдағайынов, Н. Әлімқұлов «Алғашқы ұстазым»

3. Ә. Молдағайынов, Г. Сейілжанова «Кеттің солай, түсінбедің» (романс)

4. Ә. Молдағайынов, Қ. Мырзалиев «Сене бер!» «Қалай саған жан сырымды ашамын» (романс)

5. Ә. Молдағайынов, Ө. Нұрғалиев «Сағындым анам, мен сені» (романс)

6. Ә. Молдағайынов, Н. Лушникова «Қайдасың еркем» (романс)

7. Ә. Молдағайынов, Ш. Смаханұлы «Самғашы, самға, қарлығаш»

8. Ә. Молдағайынов, Б. Ақбаев «Таба алмай сені, келемін іздеп»

9. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Әкем туралы толғау»

10. Ә. Молдағайынов, Н. Бегалиев «Жағалау қалып барады...»

11. Ә. Молдағайынов, Г. Тукай «Әй, мөкатдәс, моңлы сазым»

12. Ә. Молдағайынов, У. Ементаевой «Не забудь меня, не забудь...»

13. Ә. Молдағайынов, А. Бақтыгереева «Сыйлар ем бір өзіңе бар таң нұрын...»

14. Ә. Молдағайынов, А. Бақтыгереева «Есіңе ал»

15. Ә. Молдағайынов, М. Мақатаев «Көгершіндей алдыңа келіп тұрмын»

16. Ә. Молдағайынов «Ойының ба, шының ба?»

17. Ә. Молдағайынов, Қ. Аманжолов «Абайға айтарым» (толғау)

18. Ә. Молдағайынов, Абай «Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?!.»

19. Ә. Молдағайынов, Р. Нұрпейісов «Аққу самғауы!» (Ұлы Отан соғысының батыры Мәншүк Маметоваға арналады)

20. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев«Невада - Семей»

21. Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Твои глаза»

22. Ә. Молдағайынов, Ә. Асылбеков «Жан ана» (романс)

23. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сағынарым ұстазым!»

 

 

Вокальный цикл «Петербургские зори» А.Молдагаинова

на стихи Владислава Ирхина

1. А.Молдагаинов, В.Ирхин «И опять Петербург…» (баритон)

2. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Пускай, пускай глумятся Пасквили» (тенор)

3. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Как океан рокочущий…» (бас)

4. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Во всем была изысканность и гордость…» (сопрано)

5. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ты прости» (сопрано)

6. А.Молдагаинов, В.Ирхин «И ты мне все прости…» (баритон)

7. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Благодари» (баритон)

8. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чтоб все звоны и запахи мира!» (баритон)

9. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Белые ночи» «Мечты не отнявший, мечты не поправший…» (сопрано)

10. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ни всплеска волн…» «Осенний вальс» (тенор)

11. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Надломилась душа, надломилась…» (баритон)

12. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чайка» «Во дни расставанья с тобою до встречи…» (сопрано)

13. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Но если я творенье божье…» (тенор)

14. А. Молдагаинов, В. Ирхин «О, как ты мог отринуть чудо?!» (сопрано)

 

Реквием «Кленовая ветвь» А.Молдагаинова

на стихи Владислава Ирхина

 

1. А сентябрь, как языческий бог… (бас)

2. Я боюсь помечтать о тебе (тенор)

3. Я бы слагал ей песни (баритон)

4. Мне мучиться, безумствовать… (бас)

5. На душе-то, как широко! (тенор)

6. Сорвался раз орел за ласточкой крылатой (баритон)

7. Когда от струн ушли напевы… (сопрано)

8. А недавно так дышалось легко и так пелось… (бас)

9. Не любит, зараза, не любит… (бас)

10. И зажглась кленовая ветвь… (Ты теперь не умрешь…) (баритон)

11. О, как ты мог отринуть чудо? (сопрано)

 

"Мәдениет, өнер және білім саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

jastarlogo1 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Сіздерді 2019 жылдың 24 қазанында өтетін ҚР Еңбек сіңірген артисі, доцент Ж.А.Рахимованың 65 –жылдығына арналған "Мәдениет, өнер және білім саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырады.

Ғылыми-практикалық конференция жұмысының негізгі бағыттары:

- Дәстүрлі өнер – рухани мұра ;

- Шығармашылық, орындаушылық және педагогика: тәжірибе мен жаңашылдық;

- Қазақстан мен таяу шетелдердің аймақтық мәдениет дәстүрлері, өнер және білім;

- Заманауи вокалдық өнер – тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу құралы ретінде;

- Студенттік секция: өнер жоғары оқуорындарының студенттері мен магистранттарының шығармашылық зерттеулері.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Конференцияға қатысуғақойылатын талаптар:

· Конференция материалдары тікелей көшіру әдісімен ғылыми жинақ түрінде жарияланады.

· 2019 ж. 5 қазанға дейін электронды пошта арқылы баяндама (көлемі 5 беттен артық емес, TimesNewRoman, 12 пт, жиектері: төменгі - 2 см, қалғандары – 2,5 см; жоларалық – 1 интервал, "Word 2003"; жоғарғы оңжақ УДК, 2 интервалдан кейін баяндаманың атауы қою шрифтпен бас әріптермен, төменірек 2 интервалдан кейін-авторлардың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, Ұйымның атауы, 1 интервалдан кейін – баяндама мәтіні қызыл жолдан өтінім (тіркеунысаны әр тең автормен толтырылады) және ұйымдастыру жарнасы – 3000 тг. Өтінімсіз ұсынылған материалдар қаралмайды. Материалдар баспа және электронды нұсқаларда (ғылыми мақала, өтінім, төлем туралы түбіртектің көшірмесі) ұсынылады.

Банк реквизиттері:

РГП «ЗКГУ им. М. Утемисова» МОН РК ИИК KZ176010181000011617, БИН 000340002393, БИК HSBKKZKX, Зап.- Каз. филиал Народного Банка г. Уральска, КБЕ 16, КНП 861.

Төлеммақсаты: ҚР Еңбек сіңірген әртісі, доцент Ж.А.Рахимованың 65- жылдығына арналған "мәдениет, өнер және білім беру саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысу үшін.

Материалдарды мына мекен-жайға тапсыру қажет: БҚО, 090000, Орал қ., БҚМУ, М.Өтемісов даңғылы, Н.Назарбаев даңғылы "Музыкалық білім және вокал" кафедрасы.

Барлық сұрақтар бойынша хабарласуға болады:

Бабенко Ольга Александровна - тел. 8(7112)512739; 87775821774;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ескерту.

Өмірзақова Ләззат Қайыржанқызы - тел. 8(7112)512739; 87779792207;

Конференцияға қатысуға байланысты шығындар қатысушылардың есебінен жүзеге асырылады.

 

Тіркеу парағының үлгісі:

1.

Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)

                                              

2.

Жұмыс орны, мекен-жайы (толығымен)

3.

Ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы

4.

Мақала атауы

5.

Жұмыс бағыты

6.

Телефон (жұмыс/ұялы), факс, e-mail

7.

Жарнасының төленуі жөніндегі түбіртек

8.

Конференцияға қатысу түрі (іштей/сырттай)

 

Ұйымдастыру комитеті

Хабарландыру! Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауы

Хабарландыру!

Құрметті студенттер, магистранттар мен жас ғалымдар!

Логотип

2019 жылдың сәуір айынан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдамалық орталығы» АҚ және «SUCCESS K» стратегиялық коммуникациялар агенттігінің ұйымдастыруымен Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауы өткізілуде.

Байқаудың мақсаты өмір сапасын арттыруға бағытталған, қоғамдық маңызы бар, алдыңғы қатарлы білім алудың арқасында еліміздің әлеуметтік-экономикалық өміріне технологияларды енгізуге негізделген жас кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын қолдау болып табылады.

Байқау бірнеше кезеңнен тұрады:

- Іріктеу кезеңі: Қатысушылар онлайн өтінім беріп, кестеге сәйкес өткізілетін өңірлердегі іріктеуге қатысады. Қатысушылар санына шектеу жоқ. Үміткерлерге тренинг өткізіліп, олар өз жобаларын қорғайды. Менторлар ширек финалға жолдама алатын стартапшыларды іріктеп алады;

- Ширек финал: Бұл кезеңде іріктеуден өткен үміткерлер Атырау, Шымкент, Павлодар, Қарағанды қалаларына шақырту алады (өз аймағына қарай). Олар үшін дайындық тренгинтері жүргізіледі. Ширек финалға дейін қатысушылар прототип дайындауы қажет. Жобалар қорғалған соң әділ-қазылар алқасы 150 жобаны таңдап алады. Олар бейнеролик түрінде онлайн іріктеуден өтеді. Онлайн іріктеу нәтижесінде 32 қатысушы телевизиялық ойындарға қатысу үшінтаңдалып алынады;

- Жартылай финал: Бұл кезеңде іріктеліп алынған 32 жоба байқаудың телевизиялық түсіріліміне қатысу үшін Астанаға шақыртылады. Қатысушылар үшін көпшілік алдында сөйлеу мәнері мен презентация әзірлеу бойынша тренингтермен, телевизиялық түсірілмге дайындық басталады. 16 қатысушы іріктеліп алынады;

- Финал: Жартылай финалға өткен 16 үміткер Нұр-Сұлтандағы телестудияда өтетін телевизиялық ойындарға атысады.
Ең мықты 4 жоба байқаудың супер финалына өтіп, бірінші орынға таласады;

- Байқаудың 4 финалисі жобаларын таныстырады. Үшінші кезең жеңімпазы анықталады.

Батыс Қазақстан облысы бойынша байқаудың іріктеу кезеңі 2019 жылдың 15-17 мамыр аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің базасында өткізіледі. Байқауға қатысу үшін www.meninarmanym.kz. сайтында өтінішті тіркеу қажет. Қатысушыларды тіркеу іріктеу кезеңінің басталуына 2 күн қалғанда аяқталады.

16-29 жас аралығында қатысушыларды Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауына қатысуға және өз бизнес-жобаңызды іске асыруға мүмкіндік алуға шақырамыз.

Байқау туралы қосымша ақпаратты және өтінімдерді даярлау жөнінде кеңесті www.meninarmanym.kz сайтынан және келесі мекен-жай бойынша алуға болады: Орал қ., Студенттер көшесі 1, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, коммерцияландыру офисі (210 кабинет), телефон 26-03-68, электрондық пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Коммерцияландыру офисі

 

"Жастар және ғылым" атты дәстүрлі ғылым апталығы өтеді

Хабарландыру!

Құрметті студенттер, магистранттар мен оқытушылар!

 

2019 жылдың 15-23 сәуір аралығында М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жастар жылына арналған "Жастар және ғылым" атты дәстүрлі ғылым апталығы өтеді.

Жоспарланған іс-шаралар туралы қосымша ақпаратты төмендегі жоспардан (қосымша) немесе 26-03-68 (ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі) телефондары арқылы ала аласыздар. Барлық студенттер мен магистранттарды ғылым апталығына белсене қатысуға шақырамыз.

 

Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі,

жас ғалымдар кеңесі,

студенттік ғылыми қоғам.

Open U Ашық университеті

Құрметті қызметкерлер мен білімалушылар!

Open U Ашық университеті платформасына қосылыңдар!

Адрес: Openu.kz (тіркелу өтіп, растаңдар)

Еліміздің жетекші жоғары оқу орындары мен мамандары бірлесе әзірлеген онлайн-курстарға тегін қол жеткізу!

ЖОБА ТУРАЛЫ: «Қазақстанның ашық университеті» – еліміздің жетекші жоғары оқу орындары мен мамандары бірлесе әзірлеген онлайн-курстарға тегін қол жеткізу мүмкіндігін ұсынатын білім беру платформасы.

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ: Сапалы тегін онлайн-курстар ұсыну арқылы Қазақстан халқының интеллектуалдық деңгейін арттыру. Цифрлық технологиялар көмегімен онлайн білімді баршаға қолжетімді ету.

ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ: «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын іске асыру мақсатында 2017 жылы құрылған үкіметтік емес әрі коммерциялық емес қоғамдық қор.

Жоба шеңберінде тарих, философия, социология, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, экономика, менеджмент және бизнес салалары бойынша әлемнің маңдайалды университеттерінің үздік оқулықтары қазақ тіліне аударылып жатыр.

Академиялық қызмет департаменті - 8 корпус, 306 кабинет,

тел. 504777


 

ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ АРАСЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУ БОЙЫНША БАЙҚАУ

Бекітемін

М.Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры

____________ Н.Х.Серғалиев

_____________ 2018 ж.

М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БҚМУ-ДЫҢ

ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ АРАСЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУ

БОЙЫНША БАЙҚАУ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың профессорлық-оқытушылар құрамы арасындағы оқытудың инновациялық технологияларын енгізу бойынша байқау (бұдан әрі – Байқау) мамандар даярлаудағы сапаны арттырудың жаңа жолдарын іздеу, ПОҚ жинақтаған тәжірибені көрсету және оқытудың тиімділігін арттыру мен мамандықтарды оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуде кафедра ұжымының жұмысын ынталандыру, жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқытудың инновациялық технологияларын оқу сабақтарында қолдана отырып оқытушыларды сапалы кәсіби қызметке бейімдеу мақсатында өткізіледі.

Инновациялық әдістер деп ғылымның қазіргі заманға сай жетістіктері мен білім берудегі ақпараттық технологияларды пайдалану және білім алушылардың шығармашылық қабілеті мен өз бетімен жұмыс істеу қабілетін арттыру арқылы дайындық сапасын жақсартуға бағытталған (мәселе тудыру және жобалап оқытудың әдістері, зерттеу әдістері, тренинг формалары, оқытушылардың өзіндік жұмысын және шығармашылық қабілетін арттыру және т.б.) әдістерді айтады.

Білім беру жүйесіндегі инновациялық әдістер:

- ақпараттық ресурстар мен білім базасын қолдану;

- электронды мультимедиялық оқулықтар мен оқу құралдарын қолдану;

- жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану;

- білім беру бағдарламаларының үздік отандық және шетелдік аналогтарын пайдалану;

- ғылымды меңгеруде проблемалы-бағытталған пәнаралық ықпал жасауды қолдану;

- оқытудың интерактивті әдістерін қолдану;

- оқу тәжірибесіне негізделген әдістерді қолдану (case studies);

- топтық жұмыстағы кешенді тапсырмаларды жүйелі түрде шешуде оқытудың жобалау-ұйымдастыру технологиясын қолдану.

1.2. Осы ереже байқауды ұйымдастыру және өткізу барысын реттейтін, байқаудың талаптары мен шарттарын, байқауға қатысатын инновациялық жобаларды (бұдан әрі – жоба) іріктеу мен бағалаудың критерийлерін, құжаттарға қойылатын талаптарды анықтайтын негізгі құжат. Осы саладағы құқықтық қатынастарды дамыту барысында басқа толықтыру немесе айқындау нормативтік актілерді қабылдау рұқсат етіледі.

1.3. Байқау мақсаты оқытудың инновациялық технологияларын түсіну мен қолдану арқылы профессорлық-оқытушылар құрамының кәсіби біліктілігін жетілдіру, сондай-ақ инновациялық педагогикалық тәжірибені насихаттау мен тарату.

1.4. Байқау міндеттері:

- БҚМУ-дағы инновациялық қызметті дамыту;

- ПОҚ-тың белсенділігін арттыруға жәрдемдесу;

- БҚМУ-дағы инновациялық-білім беру үрдісін жетілдіру және дамытудың ақпараттық технологияларын пайдаланып, білім қорын қалыптастыру.

1.5. Инновациялық жобалар байқауы жыл сайын ІІ кезеңмен өткізіледі. Байқаудың І кезеңін факультет ПОҚ арасында факультет ұйымдастырады. ІІ кезең университет ПОҚ арасында өткізіледі және АҚД жоспарлау және оқу мен оқу-әдістемелік бөлімі ұйымдастырады.

1.6. Байқаудың қорытындысына сәйкес ІІ кезеңде комиссия 3 жүлделі орынды және 3 номинация бойынша үздік жобаны анықтайды.

2. Байқауды өткізу шарттары

2.1. Инновациялық-жобалық жұмыстың нәтижесі ғылыми және білім беру инновациясы нарығына және басқа да жоғары деңгейлі көрмелерге ұсынылатын шынайы инновациялық өнім болуы тиіс. Байқауға қатысатын жоба үш тілдің біреуінде тапсырылады (қазақ, орыс, ағылшын).

2.2. Байқау туралы ақпарат БҚМУ сайтының (www.wksu.kz) жаңалықтар бөлімінде өтініш қабылдағанға дейін 10 жұмыс күні бұрын жарияланады.

2.3. Байқаудың өтетін уақыты мен комиссия құрамы ректор/факультет декандарымен бекітіледі.

2.4. байқау жүлдегерлерінің арасында Жүлде қорының мөлшері ректордың бұйрығымен бекітіледі.

2.5. Комиссия мүшелерінің алғашқы отырысында ашық дауыс беру арқылы көп дауыс жинаған адам комиссия төрағасы болып сайланады.

2.6. Байқауға қатысуға кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ғана жіберіледі.

2.7. Байқауға ұсынылған оқытудың инновациялық технологиясы оқыту үрдісінде кем дегенде бір жыл қолданылуы керек.

2.8. Байқауға қатысуға өтініштер І кезеңде қабылданады.

2.9. Өтініштерді толтыру ережелері осы Ереженің 4-бөлімінде көрсетілген.

2.10. Оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың қарқыны мен сапасын бағалау критерийлері 10 баллмен есептелінеді:

Критерийлер

Баллдары

жобаның нақтылығы, ғылыми жаңашылдығы

жобаның мақсат-міндетінің шынайылығы

инновациялық өнімнің - жоба қорытындысының нақтылығы мен дәлдігін анықтау

ұсынылған оқытудың инновациялық технологиясының әдістемелік қамтамасыз етілуінің сапасы

оқу үрдісіне инновациялық технологияны енгізу дәрежесі (инновациялық технологиямен қамтылған оқу сабақтарының түрлері);

инновациялық технологияны қолдану барысында студенттердің білім сапасының артуы

жаңартылған білім мазмұны аясында оқытудың инновациялық технологияларын оқу сабақтарында қолдана алуы

2.10. Комиссияның қорытынды бағалары бойынша жоғары балл жинаған қатысушылар Байқау жеңімпазы атанады.

3. Байқау кезеңдері:

I кезең:

1. Байқауға қатысу жөнінде өтініштерді қабылдау;

2. Оқыту үрдісінде инновациялық технологияны сыннан өткізу. Өтініш білдірушінің, кафедра меңгерушісі мен деканның қолдары қойылған көлемі екі беттен аспайтын пән бойынша оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тиімділігі жөніндегі есебі;

3. Жобаның тексерілуі мен комиссияның бағасы.

4. ПОҚ арасындағы байқаудың І кезеңінің қорытындысы бойынша үздік 3 оқытушы байқаудың ІІ кезеңіне қатысуға жолдама алады. Факультет бойынша байқау комиссиясы отырысының хаттамасының көшірмесі мен қатысушылардың құжаттары Академиялық қызмет департаментінің жоспарлау және оқу мен оқу-өдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру бөліміне тапсырылады. (8 оқу ғимараты, 201 кабинет).

II кезең:

1. Университеттің комиссия мүшелері өтініштерді сараптап, құжаттардың толық және дұрыс толтырылуын тексеріп, байқауға ұсынылған оқытудың инновациялық технологияларын қолданудың тиімділігі мен сапасын бағалайды.

2. М.Өтемісов атындағы БҚМУ шеңберінде ПОҚ инновациялық жобаларының ашық презентациясы өткізіледі.

3. Белгіленген критерийлерге сәйкес (2.10 қ.) комиссия университеттің ПОҚ арасында байқау жеңімпазын анықтайды.

4. Жобаларды ұсыну және қарастыру реті

Байқауға қатысуға өтініш беру үшін төмендегідей құжаттарды тапсыру керек:

4.1. Байқауға қатысу жөніндегі өтініш (1-қосымша) қағаз түрінде

1 данада жазылады. Өтініштер байқаудың өтетіні туралы хабарлама жарияланғаннан бастап 30 күн ішінде қабылданады.

4.2. Байқауға қатысушының сауалнамасы (2-қосымша) қағаз түрінде 1 данада ұсынылады.

4.3. Оқыту үрдісінде инновациялық технологияны сыннан өткізу. Оқыту үрдісіне инновациялық технологияны енгізу актісі (3-қосымша) бір данада қағаз түрінде ұсынылады.

4.4. Комиссия үшін байқауға ұсынылатын материалдар электронды нұсқада тапсырылады (CD/DVD диск).

4.5. Кемінде бір оқу жылына арналған көлемі 2 беттен аспайтын өтініш иесінің, кафедра меңгерушісінің, деканның қолы қойылған инновациялық технологияны қолданудың тиімділігі туралы есебі.

4.6. Материалдарды «Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі» жинағына енгізу үшін электронды және қағаз түрінде Академиялық қызмет департаментінің жоспарлау және оқу мен оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру бөліміне тапсырады. (8 оқу ғимараты, 201 кабинет).

1-қосымша

Оқытудың инновациялық технологиясын

енгізу туралы БҚМУ-дың ПОҚ-тың

арасындағы байқау комиссиясына

___________________ факультеті

_____________________________

кафедрасының оқытушысы

_____________________________

(аты-жөні)

ӨТІНІШ

Сізден, оқытушылар арасындағы «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу туралы» байқауға қатысуға құжаттарды қабылдауыңызды сұраймын (ыз).

БҚМУ-дың ПОҚ-тың арасындағы «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу туралы» байқаудың талаптарымен, өтетін уақытымен таныстым (ық).

Орындаушы қолы                      /Аты-жөні, тегі, /

                             Күні

2-қосымша

М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың ПОҚ арасында «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу туралы» байқауға қатысушының сауалнамасы

1. Кафедра ___________________________________________________

2. Орындаушының аты-жөні, тегі, лауазымы, ғылыми атағы

______________________________________________________________

3. Бірлесіп орындаушылардың аты-жөні, тегі, лауазымдары, ғылыми атақтары.

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Инновациялық технологияны пайдаланатын білім алушылардың контингенті (факультет, мамандық, курс, студенттер саны) ________________

___________________________________________________________

5. Инновациялық технология қолданылып оқытылатын пәндер ___________________________________________________________________

6. Байқауға ұсынылған оқыту технологиясының пайдалану уақыты ________________________________________________________________

Дайындаған автордың қолы: __________________ ______________

                                                                  (қолы) (А.Ж.Т.)

                                           __________________ _______________

                                                                 (қолы) (А.Ж.Т)

                                           _________________ ________________

                                                                (қолы) (А.Ж.Т.)

3-қосымша

Бекітемін

ОӘЖ жөніндегі проректоры

_____________А.С.Тасмағамбетов

___________________ 20___ж

Оқу үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу жөніндегі

акт

Осы акт ______________________________________қолданылуы жөнінде

                                      (атауы)

Жоба_______________________________________оқу үрдісінде қолданылды

                        (кафедра, бөлім және т.б.)

Жоба қолданылады _____________________________________________

                                                        (қашан, қайда т.б.)

Оқу үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу жобасы қолданыла бастады _____________________________

                                                                                                                                       (айы, жылы)

Жобаны қолданатын cтуденттер саны _______________________________

Жоба енгізуге ұсынылған кафедра отырысы хаттамасының нөмірі, күні _______________________________________________________________


Кафедра меңгерушісі __________________ __________________

                                                       (қолы) (аты-жөні)

Факультет деканы _________________ ___________________

                                                 (қолы) (аты-жөні)

МО

 

Международный научный Форум Юстиции

4566645876546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Институт юстиции

Научное студенческое общество ИЮ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Республиканское государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения

«ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ МАХАМБЕТА УТЕМИСОВА»

Отдел науки и международных связей

Международный научный

Форум Юстиции05 апреля 2019 года

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международном научном Форуме Юстиции (далее-Форум), который состоится 05 апреля 2019 года в Институте юстиции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Цель Форума – анализ и обсуждение важнейших теоретических и практических проблем современной юридической науки.

Форма участия – очная и заочная.

Рабочий язык Форума – русский.

Участие в Форуме бесплатное.

Работа Форума будет проходить в формате открытых дискуссий по следующим секциям:

® Современные проблемы правового регулирования спортивной индустрии в России и за рубежом

® Право и медицина: новая реальность XXI века

® Актуальные вопросы использования информационных технологий в юридической деятельности. Lеgaltech-революция: будущее или настоящее?

® Многоуровневая интерактивная правовая игра для школьников: Право. Спорт. Медицина.

Публикация работ планируется в Сборнике тезисов и научных статей студентов по итогам научных мероприятий Института юстиции за 2018-2019 учебный год в мае 2019 года, с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК.

Тезисы будут опубликованы в авторской редакции. Сборник распространяется на электронном носителе.

Место проведения – г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, корп.1

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

9:00 – 10:00

Регистрация участников

г. Саратов,
ул. Чернышевского, 104, корп.1 (холл)

9:30-10:00

Экскурсия по Академии иногородних участников и школьников

г. Саратов,
ул. Чернышевского, 104, корп.1 (холл)

10:00 – 11:30

Пленарное заседание

ауд. 201 (5 корпус)

12:00 – 13:30

Работа секций

ауд.102,232,317 (1 корпус)

13:30 – 14:30

Перерыв

1 корпус

14:30 – 15:30

Работа секций

ауд.102,232,317 (1 корпус)

15:30 – 16:00

Подведение итогов конференции

ауд.102,232,317 (1 корпус)

Требования по предоставлению заявок и тезисов докладов:

Для участия в Форуме необходимо в срок до 31 марта 2019 года (включительно) выслать в адрес Оргкомитета Форума (на ящик электронной почты Оргкомитета) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

1) тезисы доклада не более трех страниц (образец оформления тезисов – приложение № 1)

Требования по оформлению тезисов:

1. Объем тезисов – не более 3 (трех) страниц печатного текста;

2. Параметры страницы (поля): левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см;

3. ШрифтTimes New Roman, 14pt;

4. Текстовый редакторMicrosoft Word, 2003 (!);

5. Межстрочный интервал – 1,5;

6. Выравнивание текста – по ширине;

7. Абзацный отступ – 1,25;

8. Сноски размещаются постранично(шрифт сносокTimes New Roman, 12pt, межстрочный интервал сносок – 1, выравнивание по ширине).

2) заявку (приложение № 2).

Требования по заполнению в графах «почты»

В имени файла указать: фамилию первого и второго автора (если их несколько) в формате «Фамилия-Тезисы.doc», «Фамилия-Заявка.doc».

В поле «тема» электронного письма необходимо указать: Международный научный Форум Юстиции

В тексте электронного письма необходимо указать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество участника;

2) полное (расшифрованное) наименование ВУЗа; факультета (института), в котором обучается участник;

3) название работы;

4) ученая степень, звание и ФИО научного руководителя.

Все принятые к участию в Форуме работы проверяются в системе «Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 60%.

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии заявки участника по формальному и иному основанию (несоблюдение требований по оформлению документов, несоответствия материала тематике Форума, а также в случае не прохождения проверки в системе «Антиплагиат»).

Оргкомитет: 410056, Саратов, ул. Чернышевского 104 , учебный корпус

№ 1, кабинет 120

Тел./факс: 8(8452) 29-90-14, 29-90-14

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Группа НСО ИЮ ВКонтакте: vk.com/nso_justice

 

 

Контактные лица для связи в дни работы Форума:

Шуршалова Елена Сергеевна – заместитель директора Института юстиции по научной работе, кандидат юридических наук, доцент: 8(845-2) 29-90-15; 8-937-262-82-22; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Имашев Эдуард Жусупович - руководитель отдела науки и международных связей: 8(7112)26 -03-68; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Баландюк Вадим председатель НСО Института юстиции: 8-927-136-26-86 (по всем вопросам «ВК»:vk.com/id164635997)

Лепшокова Джантиназаместитель председателя НСО Института юстиции: по всем вопросам «ВК»: https://vk.com/dzhantina


Приложение № 1

Образец оформления тезисов доклада

Петров С. А.

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель:к.ю.н., доцент

Абрамов П. Н.

Судебная практика как источник

гражданского процессуального права

В Российской Федерации по сравнению с предшествующими периодами значительно возросло влияние судебной практики в правоприменительной деятельности[1].

Прежде чем говорить о влиянии судебной практики на процессуальное законодательство, необходимо выяснить, что такое вообще судебная практика. В.М. Лебедев[2] предлагает ……. [текст доклада]

Приложение № 2

Заявка

на участие в Международном научном Форуме Юстиции

Внимание!

При пропуске какой-либо строки заявка отклоняется*

Институт юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА»

Научное студенческое общество Института юстиции

Организационный комитет

Международного научного Форума Юстиции

05 апреля 2019 года

 


[1] Судебная практика как источник гражданского процессуального права РФ // ФПП «Юридическая Россия». URL:http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1252245 (дата обращения: 19.06.2017).

[2] Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000. С. 84.


 

Ф.И.О.

Курс обучения

Полное (!) наименование учебного заведения, института без сокращений

Название работы

Процент оригинальности

ФИО научного руководителя (без сокращений)

Ученая степень и научное звание научного руководителя

Адрес электронной почты

Страница «ID» соцсети («ВКонтакте», «Facebook» - если имеется)

Форма участия (очная/заочная)

Планируется ли использование технических средств (для презентации)

Пожелания/комментарий (встреча иногородних и т.д.)

 

Институт юстиции ФГБОУ ВО «СГЮА»

Научное студенческое общество Института юстиции

Организационный комитет

Международного научного Форума Юстиции

05 апреля 2019 года

Тағы мақалалар...

 1. Алғыс айту күніне арналған «Ата-анаға мың алғыс» атты кешімізге шақырамыз!
 2. Стипендиальный конкурс научно-образовательного фонда им.академика Ш.Есенова
 3. Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане
 4. Мектеп және колледж түлектерін 2019 жылы 22 ақпанда ашық есік күні шарасына шақырамыз!
 5. Құрметті БҚМУ студенттері мен қызметкерлері! IELTS емтиханына дайындық курстарына тіркелу жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз!
 6. "Оқыту мазмұнындағы ғылыми қағидатты іске асырудағы менің үлесім" атты дөңгелек үстел
 7. "Жастар:"ғылымға бір қадам" атты конференция
 8. Хабарландыру! "Ануар шуағы" стипендиясы
 9. Назар аударыңыз!
 10. 2019 ж 20-21 ақпаны М.Өтемісов ат. БҚМУ Педагогикалық шеберлік Орталығының филиалымен біріге отырып, «Қазақстандық мектепке мамандар даярлау: Жаңа мазмұн және тәжірибемен байланыс» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.
 11. Қазақстанда «Жастар жылы» жариялануына байланысты М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кітапханасы «Ең үздік оқырман» байқауын өткізеді.
 12. FameLab халықаралық конкурсының форматы бойынша жас ғалымдардың конкурсы
 13. Құрметті оқытушылар, ғалымдар, қызметкерлер, студенттер мен магистранттар!
 14. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті университетшілік ғылыми зерттеу жобаларын қаржыландыруға конкурс жариялайды
 15. АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
 16. "Өнімді инновацияларды ынталандыру" жобасын іске асыру шеңберінде "ШЖҚ РМК М.Өтемісов атындағы БҚМУ коммерцияландыру офисі" ғалымдар және ТКК/ТТК қызметкерлеріне ағылшын тілін оқыту қызметтеріне конкурс жариялайды
 17. «Педагогикалық идеялар панорамасы» бейне-сабақтар мен бейне-дәрістер республикалық конкурсы
 18. Гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық
 19. Құрметті профессор-оқытушылар құрамы, қызметкерлер, студенттер мен магистранттар!
 20. Шақыру!
 21. «Startup Bolashak – Менің Арманым» Жастар бизнес-жобалары ұлттық байқауы өткізілуде
 22. Ақпараттық хат «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасы аясында «Қазіргі жастардың келбеті: перспективасы мен инновациялық тұрғысы» атты республикалық конференция
 23. Қоғамдық сананы жаңғыртудағыжоғары оқу орнының рөлі
 24. «Start-up WKSU»
 25. Құрметті оқытушылар, ғалымдар, қызметкерлер, магистранттар мен студенттер!
 26. Құрметті профессор оқытушылар құрамы, қызметкерлер, магистранттар және студенттер!
 27. «ІХ Махамбет оқулары»
 28. «Иванов оқулары – 2017» облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция
 29. «Заманауи Қазақстан мәдениетінің ұлттық құндылықтарын сақтау және дамыту» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
 30. Құрметті қызметкерлер, оқытушылар, студенттер және магистранттар!
 31. «Қазақстан тарихы мәселелері және академик Т.З. Рысбековтың ғылыми мектебі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
 32. Международная научно-практическая конференция на тему «Наука и образование в глобальном мире», посвященной 85-летию Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова (19-20 октября 2017 года)
 33. Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурс ЕРЕЖЕСІ
 34. Университеттің 85 жылдығына арналған «Жастар және ғылым» атты студенттер мен магистранттардың ғылыми апталығы
 35. «Passport» статистикалық мәліметінің электронды ресурсына қолжетімділік
 36. Приглашение команды (3-5 человек) студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов вузов Российской Федерации и зарубежья.
 37. Уважаемые магистранты и руководители магистерских диссертаций!
 38. «Мектептерде және ЖОО-да жаңа технологияны қолдану арқылы шетел тілдерін оқытудың теориясы мен практикасы» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция
 39. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 2017 жылдың 30-31 наурыз күндері Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің арасында 5В090600 – Мәдени-тынығу жұмысы мамандығы бойынша ІХ республикалық пәндік олимпиада өткізіледі.
 40. «ProQuest Dissertation & Theses Global» докторлық және магистрлік диссертациялар коллекциясына тестілік қолжетімділік ашылды
 41. ІІ халықаралық жоо арасындағы аспиранттар мен магистранттарға арналған ғылыми-практикалық конференция «Методологические и лингводидактические аспекты изучения языка и речи»
 42. Ғылыми кітапхананың «Ашық есік» күніне шақырамыз
 43. Кітапхана - рухани қазына
 44. Әлем әдебиеті сирек кездесетін басылымдар институтына тегін қолжеткіземіз!
 45. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер, студенттер және магистранттар!
 46. «Халықаралық әлеуметтік ғылымдар конгресі Түркістан форумы III: Жаһандану үдерісінде Түрік әлемінің келешегі» тақырыбында конгресс
 47. «Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы Қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
 48. Тәуелсіздік тұтқасы бізге аманат
 49. Конкурс на соискание Премий Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации
 50. Конкурс «Гранты на научные исследования»
 51. 1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ
 52. «NURINTECH» Республикалық жастар инновациялық жобалары өткізуде
 53. «Қазақстан экожүйесінің алуантүрлілігінің өзекті мәселелері» тақырыбындағы «Иванов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
 54. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 2016 жылдың 6 қазан күні «Аймақтану: тарих және болашақ» тақырыбында халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция өткізеді
 55. 016 жылғы 4 қарашада ұлы педагог – ағартушы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 175 жыл толуына байланысты халықаралық конференция өткізеді
 56. Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының «Жаңа әлем дамуындағы ақпараттық технологиялардың рөлі»
 57. «Білім-Образование-Education» Республикалық ғылыми-педагогикалық орталығы «Білім-Образование-Education» ғылыми-педагогикалық журналының ашылғаны туралы хабарлайды
 58. Жас ғалымдар арасындағы этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісіне арналған ғылыми жұмыстар байқауының ЕРЕЖЕСІ
 59. Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісіне арналған ғылыми жобаларға конкурс өткізу ЕРЕЖЕСІ
 60. Республикалық ғылыми-практикалық конференция Алтынсарин оқулары «Қазіргі білім берудегі инновациялар мен дәстүрлердің: даму басымдықтары
 61. Программа стажировки студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов в Могилевском государственном университете продовольствия (Республика Беларусь)
 62. «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25-ЖЫЛДЫҒЫ: ТАБЫСТЫ МЕМЛЕКЕТ, ТАБЫСТЫ ЕЛ» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
 63. «Заманауи білім беру ресурстары және білім беру жүйесінің тиімділігі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция
 64. Ұлт көшбасшысы- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті кітапханасының электронды ресурсы
 65. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер, студенттер және магистранттар! ЭБС «Лань»-ның негізгі жаңаруларымен танысуыңызды ұсынамыз.
 66. Международная научно-практическая конференция «Общество, культура, личность XXI века», посвященной 85-летию Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
 67. Янки Купалы атындағы Гроднен мемлекеттік университетінде магистратура
 68. «ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК МҰРАТЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
 69. Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы объявляет набор на 2016/17 учебный год в магистратуру
 70. Подбор журнала для публикации
 71. IPR – media-ның соңғы жұмыстары
 72. Издательство «Научное обозрение» и редакция журнала «Путь науки» приглашают к сотрудничеству
 73. Taylor және Francis компаниясының видеороликтері
 74. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер, студенттер және магистранттар!
 75. Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті қазақтың ұлы ғалымы және ағартушысы Шоқан Уәлихановтың құрметіне арналған дәстүрлі «Шоқан оқулары-20» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.
 76. Құрметті әріптестер! Сіздерді 2015 жылы 30 сәуір күні Алматы қаласында өтетін ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ СЕССИЯСЫНА қатысуға шақырамыз.
 77. «Жастар және заманауи ақпараттық технологиялар» атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған магистранттар, студенттер мен оқушылардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
 78. М.Өтемісов атындағы БҚМУ Сізді 2016 ж. 6 сәуірде өтетін «Шетел тілдерін оқытудағы инновациялык технологиялар» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырады.
 79. Назарбаев Университеті Жоғары мемлекеттік саясат мектебі (ЖМСМ) Магистратура бағдарламасы бойынша қабылдау ашылғандығы туралы ақпаратты жолдайды
 80. География кафедрасы мектеп оқушылары арасында жеке және командалық түрде «Менің өмірімдегі география» атты ғылыми-зерттеу жобасының кокурсын ұйымдастырады.
 81. Қазақстанда Taylor және Francis баспасының электронды кітаптар мен журналдарына тегін қолжетімділіктің ұзартылуы
 82. Thomson Reuters компаниясы сіздерді Web of Science платформасымен және ғылыми жұмысқа арналған кезекті онлайн семинарға шақырады.
 83. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер, магистранттар және студенттер!
 84. V халықаралық ғылыми-практикалық конференция Экономика и управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода (Элиста, 20 қаңтар 2016 ж.)
 85. 2015 ж. Қазақстандағы аймақтық тегін қолжетімділік- Ең оқылымды журналдыр!
 86. Oxford University Press ақпараттық ресурсы жаратылыстану ғылымы, математика және технологиядан онлайн түрде қолжетімділігін ұсынады
 87. «Рахманқұл Бердібай және Ұлы дала руханияты» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция
 88. VI Международная научно-практическая интернет конференция «Актуальные научные исследования в современном мире»
 89. «Жаһандану жағдайындағы заманауи гуманитарлық білімнің өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция
 90. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер, студенттер және магистранттар!
 91. Taylor and Francis Journal Platform басылымына қолжетімділік
 92. М.Өтемісов атындағы БҚМУ 2015 жылдың 23 қазаны күні өтетін дәстүрлі «Махамбет оқулары - 7» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады
 93. Құрметті қызметкерлер, оқытушылар, студенттер және магистранттар!
 94. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер және магистранттар!
 95. ПМПИ-дің Мұражай кешеніне 40-жылдығына арналған «Қазіргі замандағы мұражайлардың рөлі» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы
 96. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақ хандығынан - егемен Қазақстанға» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
 97. Высшая школа государственной политики Назарбаев Университета (ВШГП НУ) информирует об открытии набора на программу магистратуры
 98. «Қазақстан Республикасы Конституциясының қалыптасу кезеңдері мен құқықтық мәртебесі» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция
 99. АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
 100. Springer компаниясы оқыту семинарын тегін өткізеді

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua