Ғылыми хабарландыру

Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане

2019-09-18 05:27:00

Научная библиотека ЗКГУ им. М. Утемисова проводит конкурс «Лучший читатель года», приуроченный к году Молодежи в Казахстане.

Критерии отбора победителей:

1. Читатель (студент), посетивший библиотеку 12 и более раз в год, и прочитавший от 14 до 29 книг;

2. Читатель (студент), является активным участником массовых мероприятий, проявляет свои знания, эрудицию, интеллект, участвуя в литературных играх, викторинах, тестах, а также талант – в творческих конкурсах;

3. Читатель (студент), является активным помощником библиотеки в привлечении других читателей.

Номинации конкурса:

- «Суперчитатель» (определяется по количеству прочитанных книг);

- «Самый активный читатель» (определяется по количеству посещений);

- «Самый преданный читатель» (год записи читателя в библиотеку).

Участником конкурса можно стать на любом этапе времени. В конце года в каждой номинации будут выбраны самые активные читатели, которые будут награждены грамотами и призами.

Иванов оқулары – 2019

2019-09-16 07:16:05

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Жаратылыстану-география факультеті

 

Ақпараттық хат

 

Құрметті әріптестер!

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Сіздерді 2019 жылдың 26-27 қыркүйегі күні өтетін «Иванов оқулары – 2019» аясында көрнекті ғалым, профессор Мария Максимовна Фартушинаның 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырады.

Конференция жұмысының негізгі бағыттары:

1. Солтүстік Каспий маңы флорасы мен фаунасының биологиялық алуантүрлілігі;

2. БҚО-ның табиғи, тарихи-мәдени мұралары;

3. Жаратылыстану пәндерін оқытудың қазіргі әдістемелік аспектілері.

Конференция мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Конференция материалдары тура көшірме жасалған ғылыми жинақ түрінде басып шығарылады.

Конференцияға қатысу үшін 2019 жылдың 22 қыркүйегіне дейін ұйымдастыру комитетіне төмендегі құжаттарды жіберуіңіз қажет:

- конференцияға қатысу туралы өтініш (өтініш үлгісі төменде берілген);

- ұйымдастыру жарнасының төленуі жөніндегі түбіртектің сканерленген көшірмесі.

- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондық поштаға жіберілген мақала;

Конференцияға қатысушыларға мақалаларын материалдар жинағына жариялау үшін ұйымдастыру жарнасы 3000 теңгеніқұрайды.

Банк реквизиттері: «ҚР Халық банкі» АҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы, ЖСК KZ176010181000011617, БСН HSBKKZKX, БСН 000340002393, Кбе 16.

Төлем мақсаты: «Бірінші автордың фамилиясы»,«Иванов оқулары – 2019»конференциясына қатысу үшін».

Конференцияға қатысу шығындары қатысушының өз есебінен немесе жолдаған мекеменің есебінен төленіледі.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 090000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 162, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, жаратылыстану-география факультеті, №5 оқу ғимараты, «Биология және экология» кафедрасы, 34 каб., тел.: 8 (7112) 50-35-49.

 

Конференция материалдарына қойылатын талаптар:

Баяндамалар мәтіні Word 2003-2010 мәтіндік редакторында А4 (210 х 297 мм) форматта, «Times New Roman» шрифтісімен терілу қажет (шрифт өлшемі – 14 пт, жоларалық қашықтық – 1 см, жоғары және төменгі жиегі – 20 мм, сол және оң жақ жиегі – 30 мм).

Мақаланың жоғарғы сол жақ шетіне ӘОЖ (әмбебап ондық жүйе) индексі жазылады. Бір жол тастап жол ортасында мақала аты қою бас әріптермен жазылады.

Одан кейін 1 жол қалдырылып автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы көрсетіледі.

Келесі жолда курсивпен автордың қызмет орны, орналасқан қаласы, электронды поштасы көрсетіледі. Егер авторлар әртүрлі мекемелерден болса, реттік тәртіппен жақшаға алынған мекеме нөмірі қойылады.

Мақаланың негізгі мәтіні 2 интервалдан кейін жаңа жолдан басталады (ені бойынша түзеу, жаңа жол бойынша түзеу – 1 см). Жаңа жолды (абзац) Тab немесе Бос орын (пробел) батырмалары арқылы қоюға болмайды.

Мәтіннің соңында 1 жол тастап жол ортасында қою әріптермен Әдебиеттер сөзі жазылады. Әдебиеттер тізімі МемСТ 7.05-2008 сілтеме ретімен беріледі (12 пт шрифт).

Графикалық материалдар ақ-қара түсте JPEG форматында жасалады. Беттің бағдарлануы – кітаби (кестелер мен суреттерді қоса алғанда). Суреттердің аттары мен нөмірлері оның астында, ал кестелердің аттары мен нөмірлері оның үстінде беріледі, формулалардың оң жағындағы нөмірлері көрсетіледі. Мақалада және әдебиеттер тізімінде нумерацияны автоматты түрде қоюға болмайды. Әдебиеттерге сілтемелер квадрат (шаршы) жақшамен, ал суреттер мен кестелерге сілтеме дөңгелек жақшамен келтіріледі.

Мақаланың көлемі 3 беттен кем емес және 5 беттен аспауы тиіс.

Электрондық нұсқада файлдың аты бірінші автордың тегі және мақала атауының алғашқы үш сөзінен құралуы тиіс.

Материалдарды алғаннан кейін ұйымдастыру комитеті 5 күн ішінде авторға материалдарды жариялауға қабылдау туралы хабарлама жібереді.

Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар қарастырылмайды.

 

  Мақаланы рәсімдеу үлгісі

 

  ӘОК 574.4

 

БҰЗЫЛҒАН ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Чекалин С.Г. – а.ш.ғ.к., Кайсагалиева Г.С. – б.ғ.к.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

М.М.Фартушина негіздеген индикаторлық шкала бойынша облыс топырақтарының экологиялық жағдайын бағалау нәтижелері, егістік алқап топырақтарының 68,9 пайызы экологиялық кризис аймағына жататынын көрсетті [1].

 

Әдебиеттер

1) Фартушина М.М. Экологическая оценка состояния экосистем Западно-Казахстанской области // Экология и степное природопользование. – Уральск, 2005. – С.31-35.

 

Конференцияға қатысу туралы өтініш:

Тегі, аты-жөні (толықтай)

Ұйымның аты (толықтай)

Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Мақаланың тақырыбы

Секцияның тақырыбы

Мекен жай, телефон, е-mail

Жарнасының төленуі жөнінде түбіртек

Конференцияға қатысу түрі

Ұйымдастыру сұрақтары бойынша:

1. Альжанова Багдагул Сактагановна: жұмыс тел.: 8(7112)50-35-49, ұялы телефоны: 8-701-344-20-16

2. Мамышева Марина Вячеславовна: жұмыс тел.: 8(7112)50-35-49, ұялы телефоны: 87754086837

Ұйымдастыру комитеті

 

 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ имени ЖУМАГАНЫМ РАХИМОВОЙ

2019-07-02 09:45:52

jastar

logo

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

имени ЖУМАГАНЫМ РАХИМОВОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении международного конкурса вокального искусства

им. Жумаганым Рахимовой

24-25 октября 2019 г.

1. Общие положения

В связи с Годом Молодежи и в преддверии 175-летия Великого казахского поэта Абая Кунанбаева, будет проводится Первый международный конкурс вокалистов, а также Международная научно-практическая конференция «Педагогический опыт и инновации в сфере культуры, искусства и образования» им.Ж.Рахимовой Заслуженной артистки РК, Доцента Западно-Казахстанского Государственного Университета им.М.Утемисова, внесшей значительный вклад в развитие казахстанской культуры и искусства.

Настоящее положение определяет общий порядок организации, проведения и подведения итогов Конкурса.

Адрес официального сайта Конкурса - www.wksu.kz

 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Активизация творческой деятельности вокалистов, обогащение их репертуара, повышение исполнительского мастерства;

2.2. Поддержка одарённых молодых исполнителей в области вокального искусства;

2.3. Широкая пропаганда классической вокальной музыки;

2.4. Повышение культурного имиджа Республики Казахстан;

2.5. Укрепление международных связей и сотрудничества в области

профессионального музыкального искусства и образования;

2.6. Творческий рост участников конкурса

 

3. Учредители и организаторы Конкурса

3.1. Учредителями Конкурса являются РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова»

(далее - ЗКГУ им.М.Утемисова) и Управление культуры ЗКО

3.2. Организационная структура Конкурса:

3.3.1. С целью координации действий по организации и проведению Конкурса учредитель создает Организационный комитет

(далее - Оргкомитет)

3.3.2. Оргкомитет формирует программу Конкурса, жюри, разрабатывает конкурсные требования, анализирует и обобщает итоги Конкурса, организует церемонию награждения победителей

3.3.3. Жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов в области музыкального искусства, профессоров, доцентов ведущих образовательных учреждений Казахстана и ближнего зарубежья

3.3.4. Жюри определяет победителей Конкурса

3.3.5. Жюри доводит свое решение до сведения участников Конкурса непосредственно после их выступлений в каждом туре

3.3.6. Члены жюри не обязаны публично комментировать свои решения

 

4. Участники конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты средних и высших музыкальных образовательных заведений, солисты творческих коллективов и концертных организаций

4.2. Конкурс проводится в номинации «Академическое пение»

4.3. Исполнители (одна возрастная категория) в возрасте от 18 до 28 лет

 

5. Место и сроки проведения конкурса

5.1. Место проведения Конкурса: 090000, Республика Казахстан,

г. Уральск, ул. Н.Назарбаева, 162, ЗКГУ им. М.Утемисова

5.2. Даты проведения Конкурса, состав Оргкомитета и жюри утверждаются распорядительными документами учредителя Конкурса. Конкурс проводится 24-25.10.2019 года.

 

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится очно в два тура по номинации «Академическое пение»

6.2. Очередность выступления на конкурсных прослушиваниях определяется жеребьевкой, проводимой в день открытия Конкурса, и сохраняется до конца конкурсных прослушиваний

6.3. Прослушивания и просмотры проводятся публично. Конкурсные программы должны исполняться наизусть

6.4. Выступления участников оцениваются по 10-балльной системе

6.5. Во время проведения Конкурса могут проводиться мастер-классы и иные мероприятия для участников

 

7. Условия проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением и конкурсными требованиями к выступлениям участников.

Участники подают анкету-заявку (Приложение 1)

по электронной почте: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

87076756232 - Жумаганым Абельхаликовна;

87775821774 - Ольга Александровна;

87774248943 - Куаныш Лабибович.

Официальный сайт Конкурса: www.wksu.kz

Все ноты предоставлены на сайте VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

7.2. Подача анкеты-заявки в Оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения Конкурса. Оргкомитет рассматривает заявки и направляет приглашения участникам Конкурса.

 

8. Критерии оценки конкурсных выступлений участников

8.1. В номинации «Академическое пение»

- природные вокальные данные;

- наличие певческой школы;

- наличие художественного вкуса, артистизм;

- представление о драматургии, образе, смысле и содержании произведения.

 

9. Порядок награждения

9.1.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются:

- диплом обладателя Гран-при Конкурса;

- дипломы лауреата и звание «Лауреат» I, II, III степеней;

- дипломы и звание «Дипломант» I, II, III степеней;

- специальная премия за лучшее исполнение произведения из репертуара

Ж.Рахимовой, за лучшее исполнение камерно-вокального произведения

А.Молдагаинова.

9.2. Денежный призовой фонд Конкурса распределяется между Гран-при и специальной премией за лучшее исполнение произведения из репертуара Ж.Рахимовой, за лучшее исполнение камерно-вокального произведения А.Молдагаинова.

9.3. Жюри имеет право присуждать не все места, делить места между исполнителями. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

 

10. Финансовые условия

10.1. Участие в Конкурсе осуществляется на основании оплаты организационного взноса, сумма которого утверждается распорядительным актом учредителя Конкурса и составляет 12000 тенге или 2000 рублей.

10.2. После оплаты организационного взноса участник отправляет на электронную почту Оргкомитета отсканированную или сфотографированную копию квитанции/платежного поручения.

10.3. Последний срок оплаты организационного взноса – не позднее 10 дней до начала Конкурса.

10.4. Организационный взнос возврату не подлежит.

 

11. Подача заявок на конкурс

11.1 Заявки на конкурс принимаются до 10.10.2019 года.

11.2 Список документов:

- заявка на участие;

- ксерокопия удостоверения или паспорта;

- краткая творческая биография;

- художественная фотография (разрешение не менее 300 dpi);

- отсканированная копия диплома об окончании музыкального учебного заведения или справка из учебного заведения (для студентов);

-для граждан Республики Казахстан отсканированная квитанция об оплате вступительного взноса (иностранные граждане оплачивают вступительный взнос при регистрации).

11.3 Подлинник квитанции предъявляется участником при регистрации, и будет считаться допуском к участию в конкурсе.

11.4 Заявки, присланные после указанного срока и оформленные

неверно, приниматься не будут.

 

12. Программные требования

I тур

1. Ария из оперы, кантаты или оратории XVII-XVIII в.в.

2. Ария из опер русских композиторов XIX-XX в.в.

3. Произведение из репертуара Ж.Рахимовой для женских голосов (список прилагается), произведение из репертуара А.Молдагаинова для мужских голосов (список прилагается).

4. Камерно-вокальное сочинение А.Молдагаинова (список прилагается)

II тур

1. Ария из опер композиторов Казахстана

2. Ария из опер зарубежных композиторов XIX-XX в.в.

Примечания:

а) каждое произведение исполняется только в одном туре;

б) порядок исполнения произведений во всех турах по желанию участника конкурса;

г) все произведения исполняются на языке оригинала.

 

13. Организационные вопросы

13.1 Участники конкурса и их концертмейстеры прибывают на конкурс согласно срокам, указанным в регламенте.

13.2 Расходы, связанные с проездом и проживанием осуществляются за счёт отправляющей стороны.

13.3 Конкурсанты имеют право выступать на конкурсе со своим концертмейстером, о чём должны указать в заявочном листе. В случае необходимости, оргкомитет по договоренности предоставляет концертмейстеров. Конкурсантам будет предоставлено время для занятий с концертмейстером и акустическая репетиция в зале по графику.

13.4 Для обладателей Гран-при, лауреатов и их концертмейстеров обязательно безвозмездное участие в Гала-концерте.

 

14. Координаты организаторов

Оргкомитет I Международного конкурса вокалистов Жумаганым Рахимовой. Телефон: 87775821774 - Ольга Александровна;

87774248943 – Куаныш Лабибович.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адрес проведения Конкурса: 090000, Республика Казахстан, г. Уральск,

ул. Н. Назарбаева, 162, ЗКГУ им. М.Утемисова

Заявочный лист на участие

в Международном конкурсе вокалистов

им. Жумаганым Рахимовой

1.

Ф.И.О. участника

                                                            

2.

Дата рождения

3.

Учебное заведение

4.

Курс

5.

Ф.И.О.педагога,

моб. телефон

6.

Ф.И.О.концертмейстера,

Моб. телефон

7.

Область, город,

дом. адрес,

Моб. телефон

8.

Исполняемая программа на конкурсе

 

Концертно-камерный репертуар

Заслуженной артистки РК

«Қазақстан ұстаздары» қоғамының қайраткері

Доцента ЗКГУ им.М.Утемисова

Жумаганым Рахимовой

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для женских голосов

 

1. А.Страделла ария «Pieta Signore»

2. Г.Гендель ария Роделинды из оп. «Роделинда»

3. И.С.Бах ария «Душа веселиса» из кантаты №21

4. И.С.Бах ария из «Магнификата»

5. Дж.Перголези ария Серпины из оп. «Служанка-госпожа»

6. В.А.Моцарт Аллилуйя из мотета «Exsultate, jubilate»

7. В.А.Моцарт ария Розины из оп. «Свадьба Фигаро»

8. В.А.Моцарт ария Керубино из оп. «Свадьба Фигаро»

9. В.А.Моцарт ария Церлины «Vedrai, carino…» из оп. «Дон Жуан»

10. В.А.Моцарт ария Церлины «Batti, batti, o bel Masetto» из оп.

«Дон Жуан»

11. В.А.Моцарт ария Памины из оп. «Волшебная флейта»

12. В.А.Моцарт ария Царицы Ночи из оп. «Волшебная флейта»

13. Г.Доницетти каватина Линды ди Шамуни из оп. «Линда ди Шамуни»

14. Дж.Верди ария Виолетты из оп. «Травиата»

15. Дж.Верди ария Джильды из оп. «Риголетто»

16. Дж.Верди болеро Елены из оп. «Сицилийская вечерня»

17. Дж.Пуччини ария Мими из оп. «Богема»

18. Дж.Пуччини ария Мюзетты из оп. «Богема»

19. Дж.Пуччини ария Мадам Баттерфляй из оп. «Чио-Чио-Сан»

20. Дж.Пуччини ария Лауретты из оп. «Джанни Скикки»

21. Ж.Гуно ария Джульетты из оп. «Ромео и Джульетта»

22. Ж.Оффенбах Куплеты Олимпии из оп. "Сказки Гофмана"

23. Л.Делиб ария Лакме из оп. «Лакме»

24. Ж.Массне ария Манон из оп. «Манон»

25. М.И.Глинка ария Антониды из оп. «Иван Сусанин»

26. А.Рубинштейн ария Тамары из оп. «Демон»

27. П.И.Чайковский ария Иоланты из оп. «Иоланта»

28. Н.А.Римский-Корсаков ария Снегурочки из оп. «Снегурочка»

29. Н.А.Римский-Корсаков ария Волховы из оп. «Садко»

30. Н.А.Римский-Корсаков ария Марфы из оп. «Царская невеста»

31. Н.А.Римский-Корсаков ария Царевны Лебедь из

оп. «Сказка о царе Салтане»

32. Р.Глиэр ария Шахсенем из оп. «Шахсенем»

33. Н.Жиганов ария Алтынчеч из оп. «Алтынчеч»

34. А.Жұбанов Л.Хамиди ария Ажар из оп.«Абай»

35. Е.Брусиловский ария Қыз Жібек из оп. «Қыз Жібек»

36. Е.Брусиловский ария Ақжүнүс из оп. «Ер-Тарғын»

37. М.Төлебаев ария Сары из оп. «Біржан - Сара»

38. С.Мухамеджанов ария Айсулу из оп. «Айсулу»

39. Ғ. Жұбанова ария Еңлік из оп.«Еңлік - Кебек»

40. Е.Рахмадиев ария Гульбаршин из оп. «Алпамыс»

41. Б.Жуманиязов ария Залихи из оп. «Махамбет»

42. Ә.Молдағайынов ария Айша Бибі из оп. «Айша Бибі - Қарахан»

 

Песни и романсы западно-европейских, русских, советских и казахстанских композиторов для женских голосов

1. Дж.Россини «Неаполитанская тарантелла»

2. Дж.Россини «Альпийская пастушка»

3. Л.Ардити «Поцелуй»

4. Р.Леонковалло «Рассвет»

5. Ф.Шуберт «Аве Мария»

6. Р.Шуберт «Баркаролла»

7. Р.Шуберт «Серенада»

8. Ф.Мендельсон «Баркаролла» («Умолкла Пьяцетта»)

9. И.Штраус «Сказки венского леса»

10. И.Штраус «Весенние голоса»

11. Д.Обер «Взрыв смеха»

12. Л.Делиб «Испанское болеро»

13. А.А.Aльябев «Соловей»

14. А.А.Aльябев «Я вижу образ твой»

15. А.Варламов «Что мне жить и тужить»

16. М.И.Глинка «К Цитре»

17. М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье»

18. М.И.Глинка «Уснули голубые»

19. Ц.Кюи «Болеро»

20. Ц.Кюи «Коснулась я цветка»

21. П.И.Чайковский «Скажи, о чем в тени ветвей»

22. П.И.Чайковский «Средь шумного бала»

23. П.И.Чайковский «То было раннею весной»

24. П.И.Чайковский «Колыбельная»

25. П.И.Чайковский «Ни слова, о друг мой»

26. П.И.Чайковский «Отчего»

27. П.И.Чайковский «День ли царит»

28. Н.Римский-Корсаков «Соловей и роза»

29. Н.Римский-Корсаков «Не ветер вея с высоты»

30. Н.Римский-Корсаков «О чем в тиши ночей»

31. Н.Римский-Корсаков «То было раннею весной»

32. С.Рахманинов «Здесь хорошо»

33. С.Рахманинов «Не пой, красавица»

34. С.Рахманинов «Весенние воды»

35. С.Рахманинов «Вокализ»

36. С.Рахманинов «Дитя! Как цветок ты прекрасна»

37. С.Рахманинов «Полюбила я на печаль свою»

38. С.Рахманинов «Они отвечали»

39. М.Ержанов «Қуанамын»

40. А.Жубанов «Қарлығаш»

41. Л.Хамиди «Бұлбұл»

42. Л.Хамиди «Қазақ вальсі»

43. Л.Хамиди «На джайлау»

44. Е.Брусиловский «Қос қарлығаш»

45. Қ.Мусин «Сайра Сандуғаш»

46. С.Мухамеджанов романсы на стихи Абая

47. Н.Тілендиев «Кел еркем, Алатауыңа»

48. Н.Тілендиев «Қарлығаштар»

49. Ә.Еспаев «Сайра, сайра Сандуғашым»

50. Г.Жұбанова «Из травы я взлетела»

51. Е.Нұрымбетов «Асқақтай бер, Астана»

52. С.Абдинуров «Көктем»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

Репертуар

Члена союза композиторов РК

Певца-композитора

Ашира Молдагаинова

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для баритона и баса

 

1. Дж.Кариссими «Vittoria, Mio Core!»

2. А.Страделла «Pieta Signore»

3. Ф.Дуранте «Vergin tutto amor»

4. Г.Гендель ария Симона из оратории «Иуда Маккавей»

5. Г.Гендель речитатив и ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»

6. И.С.Бах ария из «Магнификата»

7. В.А.Моцарт ария Дон Жуана из оп. «Дон Жуан»

8. Дж.Россини ария Фигаро из оп. «Севильский цирюльник»

9. Дж.Верди ария Ренато из оп. «Бал-маскарад»

10. Дж.Верди речитатив и ария Родриго из оп. «Дон Карлос»

11. Дж.Верди ария Жермона из оп. «Травиата»

12. Дж.Верди ария Риголетто из оп. «Риголетто»

13. Ш.Гуно каватина Валентина из оп. «Фауст»

14. Ж.Бизе ария Эскамильо из оп. «Кармен»

15. А.Рубинштейн ария Демона из оп. «Демон»

16. А.Бородин ария князя Игоря из оп. «Князь Игорь»

17. П.И.Чайковский ария Евгения Онегина из оп. «Евгений Онегин»

18. П.И.Чайковский ария князя Елецкого из оп. «Пиковая дама»

19. П.И.Чайковский ария Роберто из оп. «Иоланта»

20. П.И.Чайковский ария Мазепы из оп. «Мазепа»

21. Н.Римский-Корсаков песня Веденецкого гостя из оп. «Садко»

22. Н.Римский-Корсаков ария Грязного из оп. «Царская невеста»

23. С.Рахманинов каватино Алеко из оп. «Алеко»

24. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Абая из оп. «Абай»

25. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Жиренше из оп. «Абай»

26. Е.Брусиловский ария Ер-Таргын из оп. «Ер-Таргын»

27. Е.Брусиловский ария Жалбыр из оп. «Жалбыр»

28. Е.Брусиловский ария Бекежана из оп. «Қыз-Жібек»

29. М.Толебаев ария Жанботы из оп. «Біржан-Сара»

30. С.Мухамеджанов каватина Серке из оп. «Айсулу»

31. Ә.Молдағайынов ария Оспан хана из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

32. Ә.Молдағайынов монолог Әбдімуслима из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

33. Ә.Молдағайынов ария Айқожи шейха из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Арии из опер западно-европейских, русских и казахстанских композиторов для тенора

 

1. А.Страделла «Pieta Signore»

2. А.Вивальди ария Странника из оратории «Торжествующая Юдифь»

3. Г.Гендель речитатив и ария Ксеркса из оп. «Ксеркс»

4. Г.Гендель ария Самсона из оратории «Самсон»

5. И.С.Бах ария из «Магнификата»

6. К.Глюк ария Париса из оп. «Парис и Елена»

7. В.А.Моцарт ария Бастьена из оп. «Бастьен и Бастьена»

8. Дж.Верди баллада Герцога из оп. «Риголетто»

9. Дж.Пуччини ария Калафа из оп. «Турандот»

10. Дж.Пуччини ария Рудольфа из оп. «Богема»

11. Р.Леонкавалло ария Арлекина из оп. «Паяцы»

12. П.Масканьи речитатив и ария Туридду из оп. «Сельская честь»

13. Ш.Гуно каватина Фауста из оп. «Фауст»

14. Ш.Гуно каватина Ромео из оп. «Ромео и Джульетта»

15. Ш.Гуно каватина Фауста из оп. «Фауст»

16. Ш.Оффенбах сцена и песня Гофмана из оп. «Сказки Гофмана»

17. Ж.Бизе ария Надира из оп. «Искатели жемчуга»

18. Ж.Массне ария Вертера из оп. «Вертер»

19. Ж.Массне ария Де Грие из оп. «Манон Леско»

20. Р.Вагнер рассказ Лоэнгрина из оп. «Лоэнгрин»

21. М.И.Глинка песня Баяна из оп. «Руслан и Людмила»

22. А.Даргомыжский ария Князя из оп. «Русалка»

23. П.И.Чайковский ария Ленского из оп. «Евгений Онегин»

24. Н.Римский-Корсаков песня Индийского гостя из оп. «Садко»

25. Н.Римский-Корсаков каватина Берендея из оп. «Снегурочка»

26. Н.Римский-Корсаков песня Левко из оп. «Майская ночь»

27. А.Аренский песня певца за сценой из оп. «Рафаэль»

28. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Айдара из оп. «Абай»

29. А.Жубанов-Л.Хамиди ария Азима из оп. «Абай»

30. Е.Брусиловский ария Төлегена из оп. «Қыз Жібек»

31. Е.Брусиловский терме Шеге из оп. «Қыз Жібек»

32. М.Төлебаев ария Биржана из оп. «Біржан-Сара»

33. М.Төлебаев песня Естая из оп. «Біржан-Сара»

34. Г.Жубанова ария Кебек из оп. «Еңлік-Кебек»

35. Е.Рахмадиев речитатив и ария Ахмета из оп. «Қамар Сұлу»

36. Ә.Молдағайынов ария Қарахана из оп. «Айша Бибі-Қарахан»

 

VK-группа Ж.Рахимова https://vk.com/public184310012

 

Песни и романсы западно-европейских, русских, советских и казахстанских композиторов для мужских голосов

 

53. И.С.Бах-Ш.Гуно «Аве Мария»

54. Ф.Шуберт «Аве Мария»

55. П.Тости «Последнее желание»

56. А.Буцци-Печчиа «Лолита»

57. Р.Леонкавалло «Рассвет»

58. В.Кьяра «Болеро»

59. С.Гастольдон «На качелях»

60. Э.Капуа «О Мари!»

61. Э.Канио «Влюбленный солдат»

62. Р.Фальво «Скажите, девушки»

63. Э.Куртис «Пой мне»

64. Э.Куртис «Мне не забыть тебя»

65. Ц.Биксио «Что ж ты опустила глаза»

66. А.Лара «Грнада»

67. М.И.Глинка «Попутная песня»

68. М.И.Глинка «В крови горит огонь желанья»

69. М.И.Глинка «Я помню чудное мгновенье»

70. М.И.Глинка «Скажи зачем»

71. М.И.Глинка «Бедный певец»

72. М.И.Глинка «Я здесь Инезилья»

73. М.И.Глинка «Уснули голубые»

74. М.И.Глинка «Рыцарский романс»

75. М.И.Глинка «К Молли»

76. М.И.Глинка «Не говори что сердцу больно»

77. М.И.Глинка «Болеро»

78. М.И.Глинка «Вот место тайного свидания»

79. М.И.Глинка «Победитель»

80. М.И.Глинка «Забуду ль я»

81. А.Бородин «Для берегов отчизны дальной»

82. А.Бородин «Море»

83. А.Бородин «Морская царевна»

84. А.Бородин «Отравой полны мои песни»

85. А.Бородин «Спящая княжна»

86. А.Бородин «Песня темного леса» (Старая песня)

87. М.Балакирев «Обойми, поцелуй»

88. П.И.Чайковский «Благословляю вас, леса»

89. П.И.Чайковский «День ли царит»

90. П.И.Чайковский «То было раннею весной»

91. П.И.Чайковский «Отчего»

92. П.И.Чайковский «В эту лунную ночь»

93. П.И.Чайковский «Ни слова, о друг мой»

94. П.И.Чайковский «Снова как прежде один»

95. П.И.Чайковский «Нет, только тот, кто знал»

96. А.Аренский «Уснул день»

97. С.Рахманинов «Сон»

98. С.Рахманинов «Весенние воды»

99. С.Рахманинов «Все отнял у меня»

100. С.Рахманинов «Они отвечали»

101. Абай «Көзімнің қарасы»

102. Абай «Айттым сәлем, Қаламқас»

103. Абай «Жарқ етпес қара көңілім не қылсада»

104. Абай «Желсіз түнде жарық ай»

105. Абай «Қараңғы түнде тау қалғып»

106. Абай «Сегіз аяқ»

107. Абай «Бойы бұлған»

108. Абай «Қор болды жаным»

109. С.Сейфуллин «Тау ішінде»

110. М.Төлебаев «Кестелі орамал»

111. М.Төлебаев «Тос мені, тос»

112. М.Төлебаев «Мен көрдім ұзын қайын құлағанын»

113. С.Мухамеджанов «Айтеуір, сол қыз-бір сұлу»

114. С.Мухамеджанов «Өзгеге көңілім тоярсын»

115. С.Мухамеджанов «Қырманға кел, қалқатай»

116. Г.Жубанова «Жыр жазамын жүрегімнен»

117. Е.Рахмадиев «Бала ғашық»

118. Е.Рахмадиев «Таң самалы»

 

Камерно-вокальные произведения

Члена союза композиторов РК

Певца-композитора

Ашира Молдагаинова

 

Проиведения А.Молдагаинова посвященные родной земле

ВК-группа А.Молдагаинова https://vk.com/public126765075

1. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сәулетті Қазақстаным»

2. Ә. Молдағайынов, Ә. Оспанов «Астана – мәңгі жас қала»

3. Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Добрый город мой - Астана»

4. Ә. Молдағайынов, С. Асанов «Алматының кештері»

5. Ә. Молдағайынов, Б. Тәжібаев «Ақтөбем – жан өлкем»

6. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Ақ Жайығым – ақ еркем!»

7. Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақ «Орал вальсі»

8. Ә. Молдағайынов, С. Қалиев «Тасқала – Жалын, жас қала!» (гимн)

9. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Жетісай – таң құсым!»

10. Ә. Молдағайынов, Н. Әлімқұлов «Әсем қалам - Жамбылым»

11. Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Тараз вальсі»

12. Ә. Молдағайынов, М. Ементаев «Айыртау вальсі»

13. Ә. Молдағайынов, С. Пірманов «Аралдан кетті-ау, аққулар...»

14. Ә. Молдағайынов, Б. Имашев «Қызылорда – бақ таңым»

15. Ә. Молдағайынов, Ә. Молдағайынов «Сағынышым, Бесағашым!»

16. Ә. Молдағайынов, Т.Молдағалиев «Алматы – әсем астанам!»

17. Ә. Молдағайынов, Ғ. Сейтақов «Ақсай аспаны»

 

 

Опера А.Молдагаинова «Айша Бибі - Қарахан»

Айша Бибі – сопрано

Қарахан – тенор, Тараз шахарының билеушісі

Оспан сұлтан – баритон, Қараханның ағасы, Самарқант шахарының билеушісі

Бабаәжі-қатын – меццо сопрано, Айшаның тәрбиешісі

Жалайыр – тенор, Тараз шахарының әскер басы

Айқожа шейх – бас, Айша Бибінің әкесі, Самарқант шахарының дін басы

Қамбар бибі – сопрано, Айша Бибінің анасы

Әбдімүсілім – тенор, мурид

Хайдар – баритон, мурид

Араб халифатынан келген бас құда – тенор

Жырау баба – бас баритон

 

Песни и романсы А.Молдагаинова

 

1. Ә. Молдағайынов, Е. Зікібаев «Аяулым, арманымдай, асылым ең» (романс)

2. Ә. Молдағайынов, Н. Әлімқұлов «Алғашқы ұстазым»

3. Ә. Молдағайынов, Г. Сейілжанова «Кеттің солай, түсінбедің» (романс)

4. Ә. Молдағайынов, Қ. Мырзалиев «Сене бер!» «Қалай саған жан сырымды ашамын» (романс)

5. Ә. Молдағайынов, Ө. Нұрғалиев «Сағындым анам, мен сені» (романс)

6. Ә. Молдағайынов, Н. Лушникова «Қайдасың еркем» (романс)

7. Ә. Молдағайынов, Ш. Смаханұлы «Самғашы, самға, қарлығаш»

8. Ә. Молдағайынов, Б. Ақбаев «Таба алмай сені, келемін іздеп»

9. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Әкем туралы толғау»

10. Ә. Молдағайынов, Н. Бегалиев «Жағалау қалып барады...»

11. Ә. Молдағайынов, Г. Тукай «Әй, мөкатдәс, моңлы сазым»

12. Ә. Молдағайынов, У. Ементаевой «Не забудь меня, не забудь...»

13. Ә. Молдағайынов, А. Бақтыгереева «Сыйлар ем бір өзіңе бар таң нұрын...»

14. Ә. Молдағайынов, А. Бақтыгереева «Есіңе ал»

15. Ә. Молдағайынов, М. Мақатаев «Көгершіндей алдыңа келіп тұрмын»

16. Ә. Молдағайынов «Ойының ба, шының ба?»

17. Ә. Молдағайынов, Қ. Аманжолов «Абайға айтарым» (толғау)

18. Ә. Молдағайынов, Абай «Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?!.»

19. Ә. Молдағайынов, Р. Нұрпейісов «Аққу самғауы!» (Ұлы Отан соғысының батыры Мәншүк Маметоваға арналады)

20. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев«Невада - Семей»

21. Ә. Молдағайынов, А. Молдағайынов «Твои глаза»

22. Ә. Молдағайынов, Ә. Асылбеков «Жан ана» (романс)

23. Ә. Молдағайынов, А. Байғожаев «Сағынарым ұстазым!»

 

 

Вокальный цикл «Петербургские зори» А.Молдагаинова

на стихи Владислава Ирхина

1. А.Молдагаинов, В.Ирхин «И опять Петербург…» (баритон)

2. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Пускай, пускай глумятся Пасквили» (тенор)

3. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Как океан рокочущий…» (бас)

4. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Во всем была изысканность и гордость…» (сопрано)

5. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ты прости» (сопрано)

6. А.Молдагаинов, В.Ирхин «И ты мне все прости…» (баритон)

7. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Благодари» (баритон)

8. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чтоб все звоны и запахи мира!» (баритон)

9. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Белые ночи» «Мечты не отнявший, мечты не поправший…» (сопрано)

10. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Ни всплеска волн…» «Осенний вальс» (тенор)

11. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Надломилась душа, надломилась…» (баритон)

12. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Чайка» «Во дни расставанья с тобою до встречи…» (сопрано)

13. А.Молдагаинов, В.Ирхин «Но если я творенье божье…» (тенор)

14. А. Молдагаинов, В. Ирхин «О, как ты мог отринуть чудо?!» (сопрано)

 

Реквием «Кленовая ветвь» А.Молдагаинова

на стихи Владислава Ирхина

 

1. А сентябрь, как языческий бог… (бас)

2. Я боюсь помечтать о тебе (тенор)

3. Я бы слагал ей песни (баритон)

4. Мне мучиться, безумствовать… (бас)

5. На душе-то, как широко! (тенор)

6. Сорвался раз орел за ласточкой крылатой (баритон)

7. Когда от струн ушли напевы… (сопрано)

8. А недавно так дышалось легко и так пелось… (бас)

9. Не любит, зараза, не любит… (бас)

10. И зажглась кленовая ветвь… (Ты теперь не умрешь…) (баритон)

11. О, как ты мог отринуть чудо? (сопрано)

 

"Мәдениет, өнер және білім саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция

2019-07-01 10:37:43

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

jastarlogo1 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Сіздерді 2019 жылдың 24 қазанында өтетін ҚР Еңбек сіңірген артисі, доцент Ж.А.Рахимованың 65 –жылдығына арналған "Мәдениет, өнер және білім саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырады.

Ғылыми-практикалық конференция жұмысының негізгі бағыттары:

- Дәстүрлі өнер – рухани мұра ;

- Шығармашылық, орындаушылық және педагогика: тәжірибе мен жаңашылдық;

- Қазақстан мен таяу шетелдердің аймақтық мәдениет дәстүрлері, өнер және білім;

- Заманауи вокалдық өнер – тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу құралы ретінде;

- Студенттік секция: өнер жоғары оқуорындарының студенттері мен магистранттарының шығармашылық зерттеулері.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Конференцияға қатысуғақойылатын талаптар:

· Конференция материалдары тікелей көшіру әдісімен ғылыми жинақ түрінде жарияланады.

· 2019 ж. 5 қазанға дейін электронды пошта арқылы баяндама (көлемі 5 беттен артық емес, TimesNewRoman, 12 пт, жиектері: төменгі - 2 см, қалғандары – 2,5 см; жоларалық – 1 интервал, "Word 2003"; жоғарғы оңжақ УДК, 2 интервалдан кейін баяндаманың атауы қою шрифтпен бас әріптермен, төменірек 2 интервалдан кейін-авторлардың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, Ұйымның атауы, 1 интервалдан кейін – баяндама мәтіні қызыл жолдан өтінім (тіркеунысаны әр тең автормен толтырылады) және ұйымдастыру жарнасы – 3000 тг. Өтінімсіз ұсынылған материалдар қаралмайды. Материалдар баспа және электронды нұсқаларда (ғылыми мақала, өтінім, төлем туралы түбіртектің көшірмесі) ұсынылады.

Банк реквизиттері:

РГП «ЗКГУ им. М. Утемисова» МОН РК ИИК KZ176010181000011617, БИН 000340002393, БИК HSBKKZKX, Зап.- Каз. филиал Народного Банка г. Уральска, КБЕ 16, КНП 861.

Төлеммақсаты: ҚР Еңбек сіңірген әртісі, доцент Ж.А.Рахимованың 65- жылдығына арналған "мәдениет, өнер және білім беру саласындағы педагогикалық тәжірибе мен инновациялар" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысу үшін.

Материалдарды мына мекен-жайға тапсыру қажет: БҚО, 090000, Орал қ., БҚМУ, М.Өтемісов даңғылы, Н.Назарбаев даңғылы "Музыкалық білім және вокал" кафедрасы.

Барлық сұрақтар бойынша хабарласуға болады:

Бабенко Ольга Александровна - тел. 8(7112)512739; 87775821774;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ескерту.

Өмірзақова Ләззат Қайыржанқызы - тел. 8(7112)512739; 87779792207;

Конференцияға қатысуға байланысты шығындар қатысушылардың есебінен жүзеге асырылады.

 

Тіркеу парағының үлгісі:

1.

Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)

                                              

2.

Жұмыс орны, мекен-жайы (толығымен)

3.

Ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы

4.

Мақала атауы

5.

Жұмыс бағыты

6.

Телефон (жұмыс/ұялы), факс, e-mail

7.

Жарнасының төленуі жөніндегі түбіртек

8.

Конференцияға қатысу түрі (іштей/сырттай)

 

Ұйымдастыру комитеті

Хабарландыру! Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауы

2019-05-02 07:07:18

Хабарландыру!

Құрметті студенттер, магистранттар мен жас ғалымдар!

Логотип

2019 жылдың сәуір айынан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдамалық орталығы» АҚ және «SUCCESS K» стратегиялық коммуникациялар агенттігінің ұйымдастыруымен Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауы өткізілуде.

Байқаудың мақсаты өмір сапасын арттыруға бағытталған, қоғамдық маңызы бар, алдыңғы қатарлы білім алудың арқасында еліміздің әлеуметтік-экономикалық өміріне технологияларды енгізуге негізделген жас кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын қолдау болып табылады.

Байқау бірнеше кезеңнен тұрады:

- Іріктеу кезеңі: Қатысушылар онлайн өтінім беріп, кестеге сәйкес өткізілетін өңірлердегі іріктеуге қатысады. Қатысушылар санына шектеу жоқ. Үміткерлерге тренинг өткізіліп, олар өз жобаларын қорғайды. Менторлар ширек финалға жолдама алатын стартапшыларды іріктеп алады;

- Ширек финал: Бұл кезеңде іріктеуден өткен үміткерлер Атырау, Шымкент, Павлодар, Қарағанды қалаларына шақырту алады (өз аймағына қарай). Олар үшін дайындық тренгинтері жүргізіледі. Ширек финалға дейін қатысушылар прототип дайындауы қажет. Жобалар қорғалған соң әділ-қазылар алқасы 150 жобаны таңдап алады. Олар бейнеролик түрінде онлайн іріктеуден өтеді. Онлайн іріктеу нәтижесінде 32 қатысушы телевизиялық ойындарға қатысу үшінтаңдалып алынады;

- Жартылай финал: Бұл кезеңде іріктеліп алынған 32 жоба байқаудың телевизиялық түсіріліміне қатысу үшін Астанаға шақыртылады. Қатысушылар үшін көпшілік алдында сөйлеу мәнері мен презентация әзірлеу бойынша тренингтермен, телевизиялық түсірілмге дайындық басталады. 16 қатысушы іріктеліп алынады;

- Финал: Жартылай финалға өткен 16 үміткер Нұр-Сұлтандағы телестудияда өтетін телевизиялық ойындарға атысады.
Ең мықты 4 жоба байқаудың супер финалына өтіп, бірінші орынға таласады;

- Байқаудың 4 финалисі жобаларын таныстырады. Үшінші кезең жеңімпазы анықталады.

Батыс Қазақстан облысы бойынша байқаудың іріктеу кезеңі 2019 жылдың 15-17 мамыр аралығында М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің базасында өткізіледі. Байқауға қатысу үшін www.meninarmanym.kz. сайтында өтінішті тіркеу қажет. Қатысушыларды тіркеу іріктеу кезеңінің басталуына 2 күн қалғанда аяқталады.

16-29 жас аралығында қатысушыларды Жастар бизнес-жобаларына арналған «Menin Armanym» ұлттық байқауына қатысуға және өз бизнес-жобаңызды іске асыруға мүмкіндік алуға шақырамыз.

Байқау туралы қосымша ақпаратты және өтінімдерді даярлау жөнінде кеңесті www.meninarmanym.kz сайтынан және келесі мекен-жай бойынша алуға болады: Орал қ., Студенттер көшесі 1, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, коммерцияландыру офисі (210 кабинет), телефон 26-03-68, электрондық пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Коммерцияландыру офисі

 

Ғылыми оқиғалар

«Еуразия әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу орталығы» қоғамдық бірлестігі Алаш арыстарының көсемі, Ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы атындағы Тілдерді оқыту орталықтары оқытушыларының арасындағы облыстық байқауын ұйымдастырылды

2019-05-31 12:40:59

30 мамырда М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Батыс Қазақстан облысы тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен «Еуразия әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу орталығы» қоғамдық бірлестігі Алаш арыстарының көсемі, Ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы атындағы Тілдерді оқыту орталықтары оқытушыларының арасындағы облыстық байқауын ұйымдастырды. Бұл шараға облыс аудандарынан және Орал қаласы бойынша 8 үміткер өтініш білдіріп қатысты.

Байқау ересектерге мемлекеттік тілді оқытатын шығармашыл оқытушыларды анықтау, қолдау, марапаттау, оқытушылардың кәсіби-педагогикалық шығармашылығын шыңдау және мемлекеттік тілді оқыту үдерісін ілгерілету, оқытушылардың латын графикасына негізделген қазақ тілін оқытудың жаңашыл әдіс-тәсілдерімен тәжірибе алмасу, латын графикасына негізделген қазақ тілін меңгертудің озық үлгісіндегі педагогикалық тәжірибелерді тарату бағытында ұйымдастырылды.  

БІЗДІҢ ҒАЛЫМЫМЫЗДЫҢ ЖЕТІСТІГІ

2019-05-29 07:34:07

фотоГумаровГС 29.05.19

Ресей жаратылыстану академиясының Президиумы техника ғылымдарының докторы, профессор Ғали Сағынғалиұлы Ғұмаровқа "Ғылыми бағыттың негізін қалаушы" құрметті атағын берді. Ресей жаратылыстану академиясының Президенті, ғылым докторы, профессор, академик М. Ю. Ледванов қол қойған "Жаңа ғылыми бағыттар реестріне" енгізу туралы сертификат пен тиісті куәлік Ресей академиясының көктемгі ғылыми іс-шаралар сессиясын (Мәскеу қ., РФ, 20-22 мамыр 2019 ж.). өткізу кезінде профессор Г. С. Ғұмаровқа салтанатты түрде табыс етілді.

Профессор Г. С. Ғұмаровты құрметті атағымен құттықтаймыз және ғылыми-педагогикалық қызметте шығармашылық табыс пен жемісті еңбек тілейміз.

 

 

Свидетельство

«100 жаңа есім» жобасына енген жас физик-ғалым, физика ғылымы бойынша (PhD) доктор, университет түлегі Нұрхат Жакиевпен «Түлегімізбен мақтанамыз» атты кездесу кеші өтті.

2019-05-29 03:56:39

28 мамыр күні М.Өтемісов атындағы БҚМУ-да «100 жаңа есім» жобасына енген жас физик-ғалым, физика ғылымы бойынша (PhD) доктор, университет түлегі Нұрхат Жакиевпен «Түлегімізбен мақтанамыз» атты кездесу кеші өтті.
Кездесуге жас ғалымның университет қабырғасында білім алған уақытындағы ұстаздары мен достары, алғаш еңбек жолын бастаған сәттегі қызметтес әріптестері, физика-математика факультетінің профессор-оқытушылары мен студенттері қатысты.
30-дан асып орда бұзған Нұрхат Жакиев Батыс Қазақстандағы Сырым ауданының тумасы. Мектепті үздік тәмамдаған соң, 2001 жылы БҚМУ-дың физика-математика факультетіне оқуға түсіп, 2005 жылы үздік дипломмен бітіреді. Ғылым жолына деген қызығушылық Нұрхат Қуандықұлын магистратурада білімін жетілдіруге итермелейді. Жоғарғы оқу орнынан соң бірнеше жыл университетімізде қажырлы еңбек етіп, облыста жас ғалымдар кеңесінің негізін қалайды. БҚМУ үшін атқарған алуан жұмыстары жемісін берген сәтте, 2011 жылы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-не докторантураға білім алуға аттанады. Қажырлы еңбектің арқасында диссертациялық жұмысты уақытылы сәтті аяқтап, 2015 жылдан бастап Назарбаев университетінің ғылыми қызметкері болып жұмыс істейді.
Бүтін санды сызықтық программалауды пайдаланып энергожүйенің компьютерлік модельдерін жасаған, онысы инвестициялық және операциялық сценарийлік талдау жасауға мүмкіндік береді. Зерттеулер ҚР Білім және ғылым министрлігінің, Ұлыбритания – Елбасы қорының ғылыми зерттеулерге бөлген гранттары аясында жасалған. Жұмыстардың нәтижесі халықаралық ЭКСПО-2017 көрмесіне қойылды. Нәтижелер жоғары рейтингілі “Energy Procedia”, "Energy Conversion and Management" (Impact Factor: 5.589) және “The Energy” (Impact Factor: 4.520) журналдарында жарияланған. 15-тен аса ғылыми жарияланымдары, ЭЕМ-ге арналған программаларға 5 авторлық куәлігі және бір патенті бар.
Нұрхат Қуандықұлы Халықаралық Энергетика Қауымдастығы ұйымдастырған энергомоделистер форумында (Брюссель, 2018), Еуропалық Комиссия ұйымдастырған энергомодельдеу сарапшыларының сессиясында (Афины, 2016) баяндама жасаған. Ньютон-Әл Фараби серіктестік бағдарламасының семинарын ұйымдастырған (Астана, 2016). БҰҰ Шектемелі Конвенциясына климаттың өзгеруі туралы VII ҚР Ұлттық хабарламасы мен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының өнеркәсіптік процестер бойынша ұлттық сарапшы ретінде парниктік газдар шығарылуын болжаудың екі жылдық баяндамасын дайындауға қатысқан. Халықаралық статистикалық сауаттылық қоғамының еліміздегі үйлестірушісі. Польша, Великобритания, Германия елдерінде ғылыми тағылымдамадан өткен. 

«Әдеби өлкетану: қоғамдық сананы рухани жаңғырту Орал өңірі ақын-жазушыларының шығармашылық мұрасы. ХХ-ХХІ ғасырдың басы »

2019-05-24 04:47:18

фото Рафхата Халелова 72 miniМамыр айының 23-і күні М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Рухани жаңғыру» институтының ұйымдастыруымен «Әдеби өлкетану: қоғамдық сананы рухани жаңғырту Орал өңірі ақын-жазушыларының шығармашылық мұрасы. ХХ-ХХІ ғасырдың басы » атты монография Авторлары: Зейнолла Мүтиев, Жангүлім Мұханбетова мен хрестоматияның Құрастырушылар: Зейнолла Мүтиев, Жангүлім Мұханбетова, Айдарбек Ақболатовт,жаңа туындының тұсаукесері өтті. Аталмыш шараға өңірімізге танымал Бақтыгереева Ақұштап Бақтыгерейқызы, Әліпқали Тихон Әліпқалиұлы, Қабжанов Қазыбек Құттымұратұлы, Мұнайдар Балмолда, Нәріков Айтқали Нұрышқалиұлымен қатар, ардагер ұстаздар Қалам Сүйіншәлиев пен Меруерт Жолдықайырова, сонымен қатар зерттеуші ғалымдар Сүлейменов Сайлау Хамитұлы, Жақсығалиев Жаңабек Жаңабайұлы және т.б. қатысты. Кеш барысында жаңа кітаптың тұсауы кесіліп, Батыс өңіріндегі ақын-жазушылар туралы ой-толғамдар айтылып, ақ-жарма тілектер төгілді.

Фотосуреттерді түсірген Рафхат Халелов.

 

фото Рафхата Халелова 127 mini

фото Рафхата Халелова 140 mini

фото Рафхата Халелова 143 mini

фото Рафхата Халелова 161 mini

фото Рафхата Халелова 191 mini

«Батыс Қазақстан облысы табиғи мұрасының туристік әлеуетін зерттеудегі қарым-қатынастарды дамыту» атты дөңгелек үстел өтті

2019-05-21 09:31:24

IMG 0464 mini21 мамыр күні М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Батыс Қазақстан облысы табиғи мұрасының туристік әлеуетін зерттеудегі қарым-қатынастарды дамыту» атты дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел барысында М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті мен БҚО Білім басқарамасы «Облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығы» арасындағы ғылыми-педагогикалық қарым-қатынас туралы меморандумға қол қойылды. Аталмыш шараға: Ефимов Владимир Михайлович - геолог және палеонтолог, Бүкілресейлік Палеонтологиялық қоғамы Ульянов бөлімінің төрағасы, геолого-минералогия ғылымдарының кандидаты, Фомин Виктор Павлович - БҚО Білім басқарамасы «Облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығы» директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, Джонна Морачевска – Ұлы Казимир Университетінің профессоры, философия докторы PhD (Польша, Быдгощ қ.), Якименко Галина Алексеевна – ҚР құрметті геологы, БҚО жас геологтар командасының ғылыми жетекшісі, Светлана Федоровна Бидашко - жоғары деңгейдегі зоолог-маман, энтомолог Федор Григорьевич Бидашконың қызы және БҚМУ ғалымдары қатысты. М.Өтемісов атындағы БҚМУ базасындағы палеонтологиялық мұражайдың құрылуына байланысты белгілі ресейлік ғалым-палеонтолог В.М. Ефимовтің университет мұражайына 20 флора мен фауна қазбалардың жәдігерлерін табыстады. М.Өтемісов атындағы БҚМУ базасындағы зоологиялық мұражай жәдігерлерін толықтыру мақсатында және қажетті деңгейде сақтау мен ғылыми материалдарды жүйелеу үшін Қазақстанның обаға қарсы қызметінің беделді маманы, жоғары деңгейдегі зоолог-маман, энтомолог Федор Григорьевич Бидашконың жанұясы 70-ке жуық энтомологиялық жәдігерлерді табыстады.

Сонымен қатар, 2019 жылдың 22–26 мамыр аралығында Бүкілресейлік Палеонтологиялық қоғамы Ульянов бөлімінің ғалымдары, Облыстық балалар-жасөспірімдер туризмі және экология орталығының мамандары және М.Өтемісов атындағы БҚМУ ғалымдары мен студенттерінің қатысумен Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының Погодаево селосы мен Щучкино селосы аралығындағы мезозой қатпарын зерттеу бағытындағы біріккен палеонтологиялық қазба жұмыстарын ұйымдастыру жоспарлануда.

 

IMG 0472 mini

IMG 0475 mini

IMG 0480 mini

IMG 0487 mini

 IMG 0506 mini

IMG 0507 mini

Ғылым бейнетекасы

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua