Құрметті білім алушылар! 2020 жылға ЖОО-дары арасында Қазақстан Республикасының Президенті атындағы шәкіртақы тағайындау бекітілді.

Хабарландыру !!!

      Құрметті білім алушылар! 2020 жылға ЖОО-дары арасында Қазақстан Республикасының Президенті атындағы шәкіртақы тағайындау бекітілді.М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың бакалавриат бойынша білім алушыларына 25 шәкіртақы бөлінді.Президенттік шәкіртақыға оқудың барлық кезеңінде жоғары оқу нәтижелеріне қол жеткізген, GPA 3.6-4.0 және «A-» және «A» әріптік бағалары бар, сондай-ақ ғылыми-зерттеу, әлеуметтік және спорттық-мәдени қызметтерде айтарлықтай жетістіктерге жеткен күндізгі оқу бөлімінің жоғары курс студенттері (3-4,5 курс) үміткер бола алады.

     Президенттік шәкіртақыға үміткерлер іріктеу комиссиясына келесі құжаттарды ұсынады: мінездемелер, транскрипт, дипломның көшірмелері, ғылыми-зерттеу жұмыстарына, университеттің қоғамдық және спорттық өміріне қатысқандығын растайтын грамоталар, алғыс хаттар, сертификаттар, факультет ғылыми кеңесінің отырысы хаттамаларынан көшірме.

Шәкіртақылар алуға арналған байқау жарияланады...

Хабарландыру!!!

2020-2021 оқу жылының І-жарты жылдығына университет ғылыми кеңесінің М.Өтемісов, А.С.Пушкин, В.В.Иванов, М.М.Тілеужанов, Г.А.Кушаев, А.Д.Тайманов атындағы шәкіртақыларын алуға арналған байқау жарияланады. Университеттің ғылыми кеңес атаулы шәкіртақыға 2-3 курс студенттері қатыса алады және құжаттарды деканатқа тапсыруларыңыз сұралады.

Құжаттар тізімі: ректордың атына өтініш; факультет деканы, кафедра меңгерушісі, куратордың қолы қойылған ұсыным хат; оқу жылдары барысында алған дипломдар, құрмет грамоталары, алғыс хаттар, сертификаттар көшірмелері; емтихан қорытындысы бойынша A+; A-; В+; В-; С+ бағалауы бар транскрипт.

Ескерту: Жеткен жетістіктері ағымдағы жыл бойынша болуы қажет; Құжаттарды тапсыру ағымдағы жылдың 2- маусымына дейін.

Босаған бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсын өткізу туралы

Босаған бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсын өткізу туралы

2019-2020 оқу жылының жазғы сессия қорытындысының негізінде босаған бос білім беру гранттарына конкурс жарияланады.

Конкурсқа қатысу үшін факультет деканатына келесі құжаттар тізімін тапсыру қажет:

1.   Ақылы негізде оқитын білім алушының университет ректорының атына грантқа ауыстыру туралы жазған өтініші;

2.      Білім алушының транскрипті;

3.      Білім алушының жеке куәлігінің көшірмесі.

gr.wksu.kz университет сайтына тіркеліп, құжаттардың сканерленген нұсқаларын тіркеу қажет.

Босаған бос білім беру гранттары тізімі

Оқу нысаны

Мамандық

Курс

Саны

1

Очная/ күндізгі

5В042100 Дизайн

3

1

2

Очная/ күндізгі

6В01705 Иностранный язык: два иностранных языка/

Шетел тілі: екі шетел тілі

1

1

3

Очная ускор./ күндізгі қысқартылған

5В011800 Русский язык и лиетартура / Орыс тілі мен әдебиеті

2

1

4

Очная/ күндізгі

5В010700 Изобразительное искусство и черчение /

Бейнелеу өнері және сызу

2

1

5

Очная ускор./ күндізгі қысқартылған

5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка/

Шетел тілі: екі шетел тілі

2

1

6

Очная/ күндізгі

5В010300 Педагогика и психология / Педагогика және психология

1

1

7

Очная ускор./ күндізгі қысқартылған

5В011700 Казахский язык и литература/

Қазақ тілі мен әдебиеті

2

1

8

Очная/ күндізгі

6В01505 Физика-Информатика

1

1

 

 

РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова» Министерства образования и науки Республики Казахстан объявляет конкурс на должность руководителя службы внутреннего аудита университета.

РГП на ПХВ «Западно-Казахстанскийгосударственный университет  им.М.Утемисова» Министерства образования и науки Республики Казахстан объявляет конкурс на должность руководителя службы внутреннего аудита университета.

Предъявляемые  квалификационные требования:

1. Высшее профессиональное образование в областях бухгалтерского учета и аудита, и/или финансов, и/или экономики,  знания специфики образовательного процесса в высших учебных заведениях  и дополнительную специальную подготовку.

2. Опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета в высших учебных заведениях  – предпочтительно;

3. Опыт работы в службе внутреннего аудита организаций  – предпочтительно;

4.Знания международных стандартов финансовой отчетности;

 Знание и понимание Кодекса этики и Стандартов;

5.Знания нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.

Специалист службы внутреннего аудита университета

Предъявляемые  квалификационные требования:

1. Высшее профессиональное образование в областях бухгалтерского учета и аудита, и/или финансов, и/или экономики,  знания специфики образовательного процесса в высших учебных заведениях  и дополнительную специальную подготовку.

2. Опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета в высших учебных заведениях  – предпочтительно;

3. Знания международных стандартов финансовой отчетности;

Знание и понимание Кодекса этики и Стандартов;

4.Знания нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения.

Для участия в конкурсе необходимо  представить следующие документы:

1.Заявление об участии в конкурсе

2. Копия документа, удостоверяющего личность.

3. Резюме

4.Копии документов об образовании, ученых степеней и квалификационных свидетельств, в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационным требованиям

5.Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность

6.Документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования.

Срок подачи заявлений на конкурс на  должностислужбы внутреннего аудита университета в течение 14 календарных дней  со дня опубликования объявления до 29 июня 2020 г.

Обращаться и направлять документы по адресу:

090006  г. Уральск, пр.Н. Назарбаева, 162, РГП «Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова» МОН РК, административный отдел  (8-711 2)  50 86 11, электронная почта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

«М.Өтемісоватындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» РМҚК РМК бос лауазымдық орынға орналастыру конкурсын жариялайды

1. Бас есепші - 1 бірлік.

Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және қаржылық және бухгалтерлік жұмыс саласындағы тәжірибесі, оның ішінде басшылық лауазымдарда, кемінде 5 жыл. Кәсіби бухгалтер сертификаты болуы тиіс.

Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және қаржылық және бухгалтерлік жұмыс саласындағы тәжірибесі, оның ішінде басшылық лауазымдарда, кемінде 5 жыл. Кәсіби бухгалтер сертификаты.

Конкурсқа қатысуға үміткерлер конкурстың жарияланғандығы туралы хабарландыруда көрсетілген мерзім ішінде келесі құжаттарды тапсырады:

1) өтініш;

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

4) еңбек кітапшасының (егер бар болса) немесе еңбек шартының көшірмесі немесе соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы «Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы»№ 907бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

6) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

Конкурсқа қатысушы білімі, еңбек өтілі, кәсіби дайындығы (біліктілігін арттыру,ғылыми дәрежелер мен атақтарытуралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, сондай-ақ алдыңғы жұмыс орнынан басшылықтың ұсынысхаты және т.б.) туралы қосымша ақпаратты ұсына алады.

Конкурсқа қатысу құжаттары хабарландыру жарияланған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде қабылданады.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар сканерленген түрде This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электрондық поштасына белгіленген мерзімде тапсырылуы қажет. Телефон: 8 (7112) 50-86-11.

EBSCO Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірге барлық ұйымдарға 15 маусымға дейін толық, ақысыз қол жетімділікті ұсынады

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА ХАБАРЛАЙДЫ

Жақсы жаңалық, EBSCO Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірге барлық ұйымдарға 15 маусымға дейін толық, ақысыз қол жетімділікті ұсынады.

Бізбен бірге әлемдегі күрделі эпидемиологиялық жағдайды, сондай-ақ қашықтықтан оқытудың және жұмыстың шұғыл қажеттілігін бөлісе отырып, EBSCO Information Services Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының  барлық жоғары оқу орындары мен Ғылым академиясының институттарына 17 толық мәтінді ғылыми мәліметтер базасын ақысыз негізде қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Бұл тізімге көп салалы және жоғары мамандандырылған мәліметтер базасы, электронды кітаптар, жаңалықтар ленталары және басқалары енеді.

Пайдаланушылардың тегін кіруіне http://search.ebscohost.com/
сілтемесі бойынша ұйымдастырылады.

Қашықтан кіру үшін сіз төмендегі логин мен парольді пайдалануыңыз керек:

Логин:monrk
пароль: dostup2020!

Жоспарланған ғылыми шараларға қатысуға шақырамыз

 

Жоспарланған ғылыми шараларға қатысуға шақырамыз

***

Студенттерді, магистранттарды, профессор-оқытушылар құрамын 2020 жылдың 15 сәуірінде сағат 10:00-де өтетін «Химияны ағылшын тілінде оқытуды қашықтықтан ұйымдастыру» тақырыбындағы онлайн студенттік ғылыми конференциясының жұмысына шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/76947981442?pwd=pYWxjeZZ32c

Конференция идентификаторы: 769 4798 1442.

Пароль: 084348.

Жаратылыстану-география факультетінің деканаты

 

***

Студенттер мен магистранттарды және профессор-оқытушылар құрамын 2020 жылдың 16 сәуірінде сағат 10:00-де өтетін «Бөлме өсімдіктерінің өсуі мен дамуына биологиялық стимулятордың әсері» тақырыбындағы онлайн дөңгелек үстел жұмысына қатысуға шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/2075221959?pwd=eVZvcEZTMllYaVMwdFFxdXhwMTNydz09

Конференция идентификаторы: 207 522 1959.

Пароль: 1234.

Жаратылыстану-география факультетінің деканаты

 

***

Студенттер мен магистранттарды 2020 жылдың 16 сәуірінде сағат 15:00-де өтетін «Олимпиададан кейінгі ойлар: өсуге арналған жаңа стимул мен жаңа бағыт» тақырыбындағы онлайн ғылыми талдау алаңына қатысуға шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/7604388934?pwd=Z2sxS0xXeG8wUkZFTlE1ZnREUlpQZz09

Конференция идентификаторы: 760 438 8934.

Пароль: 1234.

Мәдениет және өнер факультетінің деканаты

 

***

Студенттер мен магистранттарды 2020 жылдың 17 сәуірінде сағат 11:00-де өтетін география кафедрасының ғалымы, география ғылымдарының кандидаты, доцент Т.А. Терещенкомен онлайн кездесуге шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/2075221959?pwd=eVZvcEZTMllYaVMwdFFxdXhwMTNydz09

Конференция идентификаторы: 207 522 1959.

Пароль: 1234.

Жаратылыстану-география факультетінің деканаты

 

***

Студенттерді, магистранттарды, профессор-оқытушылар құрамын 2020 жылдың 17 сәуірінде сағат 11:00-де өтетін «Заманауи жағдайда қашықтықтан оқытуды дамытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы халықаралық онлайн ғылыми конференциясының жұмысына шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/74440029235?pwd=MCtDb1hNM25PaVVnem0zS3A1ZDhPdz09

Конференция идентификаторы: 744 4002 9235.

Пароль: 025108.

Педагогика факультетінің деканаты

 

***

Студенттерді, магистранттарды, профессор-оқытушылар құрамын 2020 жылдың 17 сәуірінде сағат 15:00-де өтетін Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған «Ұлы Абай мұрасы – өскелең ұрпақты рухани жаңғыртушы әлеует» тақырыбындағы республикалық онлайн ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/4515912832?pwd=MkFXalBkcFBMZldmWE9jTUxkSG5ldz09

Конференция идентификаторы: 451 591 2832.

Пароль: 123456.

Филология факультетінің деканаты

 

***

Студенттерді, магистранттарды, профессор-оқытушылар құрамын 2020 жылдың 21 сәуірінде сағат 10:00-де өтетін Ұлы Жеңістің 75 жылдығына  арналған «Ұлы Отан соғысы (1941-1945 жж.): тәжірибе және тарих ғылымындағы жаңаша пайымдау» тақырыбындағы халықаралық онлайн ғылыми-теориялық конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.

Zoom конференциясына қосылу сілтемесі: https://us04web.zoom.us/j/76802700702?pwd=SUI4eklMdXFSWHVkL1JHc051bGltQT09

Конференция идентификаторы: 768 0270 0702.

Пароль: 1234.

Тарих, экономика және құқық факультетінің деканаты

 

 

Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша білім алған түлектер (бакалавриат, магистратура) үшін жұмысқа тарату және міндетті жұмысты өтеу бойынша ақпарат

"Қаржы орталығы" АҚ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Мемлекеттік білім тапсырысы бойынша білім алған түлектер (бакалавриат, магистратура) үшін жұмысқа тарату және міндетті жұмысты өтеу бойынша ақпарат.

1. Жұмысты өтеу міндеті (қазақша, русский)

2. Сұрақтар мен жауаптар (қазақша, русский)

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ Қазақстандықтарға білім беру интернет-ресурстарына тегін кіруге мүмкіндік беріледі

 

 Баспа 3

БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ

Қазақстандықтарға білім беру интернет-ресурстарына тегін кіруге мүмкіндік беріледі

 

Білім беру сайттарын тегін пайдалануға болады. Ынтымақтастық туралы тиісті меморандумға Білім және ғылым вице-министрі Рүстем Биғари, Цифрлық даму вице-министрі Дарын Тұяқов, сондай-ақ «Қазақтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, «Кар-Тел» ЖШС, «Кселл» АҚ, «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС, «Astel» АҚ сияқты байланыс операторларының басшылары қол қойды.Жақын арада аталған байланыс операторлары колледждер мен ЖОО-ға қашықтан оқыту кезінде пайдаланылатын білім беру ресурстарына тегін кіруге мүмкіндік беретін тарифтік жоспарлар әзірлейді (қазіргі қолданыстағы талаптар өзгертіледі).Яғни, бұл сайттарды пайдаланған кезде абоненттердің интернет-трафиктері (мегабайттары) есептелмейді. Төтенше жағдайды жариялау кезеңінде білім беру мекемелері (ЖОО мен колледждер) қашықтан оқытуға көшуіне байланысты бұл шараның маңызы зор.Қазақстандықтар ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған білім беру ресурстарына еркін кіре алады. Бұл тізбе мен интернет-ресурстардың тізімі кейін ұлғайтылып отырады. Аталған ресурстарға кіру үшін пайдаланушының шотында баланс болуы керек. Білім беру ресурстарына тегін қол жеткізу туралы ақпарат байланыс операторларының сайттарында орналастырылады.ТЖ режимі кезеңінде тегін пайдалануға ұсынылған білім беру интернет-ресурстары:

 

 

1.      АИС «SOVA.WS» - http://sova.ws

2.      SMART community - http://smartedu.kz   

3.      SMARTNATION - http://snation.kz

4.      College.Snation http://college.snation.kz

5.      BilimLand  https://bilimland.kz/ruАИС

6.      Білімал http://college.bilimal.kz/  

7.      Paragraph Bilim - http://base.blm.kz

8.      Kundelik.kz - https://portal.kundelik.kz/

9.      АИС «Platonus» - http://platonus.kz

10.    BilimAl.kz  https://www.bilimal.kz/

11.    DALES - http://college.ektu.kz

12.    Mektep.edu.kz - https://mektep.edu.kz

13.    I-mektep.kz - https://i-mektep.kz/

14.    Daryn.Online https://daryn.online/

15.    АИС "CollegeSmart Nation  -https://college.snation.kz/

16.    АИС Сириус http://somniumllp.com/project-sirius/ 

17.    АИС Универ https://univer.kstu.kz/

18.    ИС Деканат  https://www.mmis.ru

19.    ИС ПГУ http://psu.kz/

20.    Электронный ректорат http://nkzu.kz

21.    EUniver http://euniver.vkgu.kz/

22.    ИС ВКГТУ https://www.ektu.kz/

23.    МУИТ https://www.iitu.kz/

24.    Uninet http://uninet.kz/

Атап өтейік, тізімдегі интернет-ресурстардың қатары болашақта толықтырылады.

ҚР БҒМ баспасөз қызметі.

index---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тағы мақалалар...

 1. Уважаемые студенты и магистранты! Если у Вас возникли какие-либо вопросы по работе в системе дистанционного обучения Вы можете обращаться по телефонам...
 2. РГП на ПХВ «Западно – Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
 3. XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ»
 4. Презентация работы в системе Moodle студентам
 5. РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова» объявляет конкурс на занятие вакантной должности
 6. «Ұлы Абай мұрасы – өскелең ұрпақты рухани жаңғыртушы әлеует» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция
 7. Серебряный университет
 8. Республикалық ғылыми-практикалық конференция: «Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және рухани мұрасы: тарих және заманауи зерделеу», 2020 жыл 27 наурыз
 9. ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)
 10. Итальян тілінің курстары
 11. РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова» объявляет конкурс на занятие вакантной должности
 12. Новогоднее поздравление
 13. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған сауалнама
 14. Жемқорлыққа жол жоқ
 15. Босаған бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсын өткізу туралы
 16. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды.
 17. Абай шығармаларын жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудың әдістемелік жүйесі» атты дәстүрлі VIIІ облыстық оқу-әдістемелік семинары өтеді.
 18. Уральск. 14 ноября 2019 года. В2В – Оксана Дементиевская. В Саратове объявили конкурс для студентов, аспирантов, молодых преподавателей вузов приграничных казахстанских и российских областей.
 19. Г.А. Кушаев оқулары
 20. Внимание, конкурс! Вы рисуете на холсте или в компьютере? Испытайте свои силы в конкурсе на логотип сферы туризма ЗКО
 21. Құрметті оқытушылар, студенттер, магистранттар!
 22. Құрметті оқытушылар, студенттер, магистранттар!
 23. Құрметті оқытушылар, студенттер, магистранттар!
 24. Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл толуына орай көркемсөз оқу шеберлерінің университетішілік оқырмандар байқауын өткізеді
 25. Аңыздың ақыры
 26. БҚМУ студенттері мен оқытушыларына арналған ағылшын және итальян тілі курстары
 27. «М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» РМҚК ШЖҚ жұмыскерлерінің «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы қатысушыларына сатып алумен жалға берілетін тұрғын үйді өткізу туралы 2019 жылғы 5 маусымдағы келісім негізінд
 28. Жоғары оқу орындары кітапханаларының серіктестігі: ынтымақтастықтың жаңа түрлері
 29. Әбділдә Тәжібаев атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің университетішілік конкурсының қағидалары
 30. 12.09.2019ж «М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» РМК ШЖҚ бос лауазымдық орынға орналастыру конкурсын жариялайды
 31. «Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» РМҚК РМК М.Өтемісова бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды
 32. Ең алдымен сіздерді оқу жылының алғашқы күні – Білім күні мерекесімен құттықтаймын
 33. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды
 34. «Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК М. Өтемісова бос лауазымдарына конкурс жариялайды
 35. Хабарландыру!
 36. «Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК М. Өтемісова бос лауазымдарына конкурс жариялайды
 37. Хабарландыру!
 38. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгіновтің университет ұжымын Наурыз мерекесімен құттықтауы.
 39. Құрметті әріптестер, ардагер ұстаздар, студенттер!
 40. Құрметті оқытушылар, қызметкерлер мен студенттер!
 41. Объявление
 42. 62-ші «ДЕНСАУЛЫҚ» спартакиадасы
 43. О проведении конкурса на присуждение вакантных образовательных грантов (магистратура)
 44. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (8.01.2019)
 45. О проведении конкурса на присуждение вакантных образовательных грантов до 10 января 2019 г.
 46. «Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК М. Өтемісова бос лауазымдарына конкурс жариялайды
 47. Құрметті оқытушылар, ардагер ұстаздар, студенттер!
 48. Құрметті әріптестер, ардагер ұстаздар, студенттер! Қазақ елінің алтын діңгегіне айналған Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын!
 49. Құрметті профессор-оқытушылар құрамы, қызметкерлер, студенттер мен магистранттар!
 50. ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, АРДАГЕР ҰСТАЗДАР, СТУДЕНТТЕР!
 51. «ЖАЛПЫХАЛЫҚТЫҚ ДИКТАНТ»
 52. Ақпараттық хат
 53. «Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК М. Өтемісова бос лауазымдарына конкурс жариялайды (1.11.2018)
 54. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды 1.11.2018
 55. «ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» ЗАҢ ЖОБАСЫН ТАЛҚЫЛАЙМЫЗ!
 56. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (24.09.2018)
 57. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (28.08.2018)
 58. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (22.08.2018)
 59. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (14.08.2018)
 60. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (6.08.2018)
 61. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (6.08.2018)
 62. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды
 63. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (19.07.2018)
 64. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (11.07.2018)
 65. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (5.07.2018)
 66. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (05.07.2018)
 67. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (28.06.2018)
 68. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (19.06.2018)
 69. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (15.06.2018)
 70. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (05.06.2018)
 71. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (31.05.2018)
 72. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды (29.05.2018)
 73. 2018 жылғы 21 ақпанда Қазақстан Республикасы, Алматы қаласында "Ресей және Қазақстан: ақпараттық ынтымақтастық жобалары-2018»
 74. Педагогика және психология кафедрасындағы әдістемелік күндер
 75. «Жаһандық әлемдегі ғылым мен білім»
 76. Объявление о проведении конкурса на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018-2020 годы
 77. «Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК бос лауазым орындарына конкурс жариялайды.
 78. АККРЕДИТАЦИЯ – 2017 в ЗКГУ им.М.Утемисова 2-этап
 79. АККРЕДИТАЦИЯ – 2017 в ЗКГУ им.М.Утемисова
 80. «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл және Еуразиялық интеграция келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
 81. Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК
 82. 25-летию Независимости Республики Казахстан
 83. 20 қазанда ҚР-ның Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырады
 84. Шетел тілі бойынша тегін курс өткізіледі
 85. Конкурс плакатов и слоганов, посвященный празднованию Дня Профсоюзов
 86. 2015 жылдың 11-13 қарашасы М.Өтемісов атындағы БҚМУ мамандырылған аккредитация аясында АРТА комиссиясы жұмыс жасауда
 87. Положение о Всероссийском образовательном конкурсе профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных учреждений"
 88. Педагогическое открытие
 89. Деревенская одиссея
 90. Правила проведения Республиканского заочного конкурса сценариев '1 сентября' среди педагогов организаций общего среднего и дополнительного образования, а также среди воспитателей дошкольных организаций
 91. Құрметті талапкерлер! М.Өтемісов атындағы БҚМУ-ға тапсырған түсу емтихандарының қорытындысы 27.08.2015 ж. хабарланады. (№1 ғимарат, 205 аудитория).
 92. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымын құттықтаймыз!
 93. «Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен күресу жолдары: кеше және бүгін» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясы туралы
 94. 5В011600 - «География» мамандығы бойынша олимпиада, 2015 жыл 26-27 наурыз
 95. Министерство образования и науки Российской Федерации Самарская государственная социально-гуманитарная академия Кафедра иностранных языков Информационное письмо
 96. Уважаемые коллеги!
 97. М.Өтемісов атындағы БҚМУ факультеттерінің 2014 жылда атқарылған ғылыми зерттеу жұмыстарының есептерін тыңдау және талқылау туралы ақпарат
 98. М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ақпараттық технологиялар орталығы оперативті ақпараттық саясаттарды БҚМУ сайты арқылы енгізеді
 99. Award 2014 интернет-сыйақы ұлттық жобасында өзіміздің альма-матерімізді қолдайық
 100. Көктем мейрамымен құттықтаймыз!

Сауалнама - Анкета

ВИРТУАЛДЫ ТУР

СЕРІКТЕСТІКТЕР

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua