Художественная литература

Негамов С. Әдебиет әлемі. — "Ана тілі", 2008. —256 6.

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Серік Негимовтың мерейтойлық кітабында ұлт руханияты тарихындағы Бұхар жырау, Дулат, Махамбет, Абай, Мәшһүр Жүсіп, Әріп, Сарышолақ, Таңжарық, Мағжан т.б. көрнекті тұлғалардың мұрасы, көркемдік әлемі, суреткерлік шеберлігі зерделенеді.

Кітап сөз өнерін құрметтеушілерге арналады.

Жароков Т. Таңдамалы. 1-том. — Ана тілі баспасы, 2008. — 246 б.

Қазақтың ұлы ақындарының бірі - Тайыр Жароковтың таңдамалылары 100 жылдық мерейтойына орай шығып отыр. Бүкіл шығармашылығында отаншылдықты жырлап өткен ақынның бірінші томына өлеңдері сұрыпталып және "Күн тіл қатты", "Тасқынға тосқын", "Жапанды орман жаңғыртты" сияқты баллада, поэмалары топтастырылды.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

Хангелдин С. Алқа (жыр жпһазы).- Алматы: "Ана тілі" баспасы, 2008 - 200 бет.

"Алқа"-ақын Садықбек Хангелдиннің өзі басынан кешкен өмір көшіндегі тірлік тынысы, жаңғырған дәуір лебімен жаңа заман есігін ашқан адам тағдырының қалтарыстары, сезім иірімдері туралы толғаныстары. Мұнда автор адам, қоғам, еңбек жайлы философиялық тұжырымдар жасауға талпынады.

Есенжанов X. Тандамалы. 1-том. — "Ана тілі" баспасы, 2008. — 344 б.

Қазақтың көрнекті жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Хамза Есенжанов өнімді еңбек еткен қаламгер. Оның шоқгығы биік шығармасы "Ақ Жайық" романы ел ішінің тұтас бір кезеңін қамтиды.

Қаламгер шығармаларының 1 томына "Ақ Жайық" романының бірінші кітабы берілді.

Ахметов 3. Таңдамалы. 1-т. (Әдеби зерттеулер). ҚҰраст. Оразбек М., Зәкиўлы М. — "Ана тілі" баспасы, 2008. — 280 б.

Көрнекті ғалым, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреты Зәки Ахметовтың 80 жылдық мерейтойына орай шығып отырған шығармаларының 1-томына қазақ әдебиетіне қатысты әр кезеңдерде жарияланған мақалалары мен эсселері топтастырылды. Кітап студенттер мен ғылыми қауымға, әдебиетті сїйер оќырманєа арналєан.

Тоқаев К. Таңдамалы. 1-т. Роман, повесть. — "Ана тілі" баспасы, 2008. -296 б.

Кемел Тоқаев — қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының жолын ашқан қаламы қарымды көрнекті қаламгер.

Оқырманды баурап алар шытырман оқиғалы көптеген роман, повестерімен қалың қауымның ықылас-ілтипатына бөленген қаламгердің көп томдығының бірінші кітабына "Солдат соғысқа кетгі" романы мен "Түнде атылған оқ" повесі берілді.

«Махамбет әлемі» сериясы - Еуразиялық мәдениет тоғысына орнығып, ұлт азаттығы мен мемлекет тәуелсіздігі үшін жорық туын жоғары көтерумен өткен Батыс Қазақстанның сан ғасырлық тарихының шынайы да шұрайлы шежіре-баяны.

Серия «Мир Махамбета» - достоверное, живописное полотно многовековой истории Западного Казахстана, развивающейся на стыке Евразийской культуры, основной движущей силой которой было национально-освободительное движение за свободу и государственную независимость.

«Ақын тағдыры. Зерттеулер» атты тарихи бөлімнің бірінші кітабына Батыс Қазақстанда XIX ғасырдың алғашқы жартысында болған ұлт-азаттық қозғалыс оқиғалары мен себеп-салдарын баян ететін, 1843—1927 жылдары жазылған тарихи-әдеби еңбектер мен мақалалар алғаш рет топтастырылды.

В первую книгу исторического раздела «Судьба поэта. Исследования» включены

Историко-литературные исследования и публикации периода 1843-1927 гг., которые раскрывают события и причины национально-освободительного движения на территории Западного Казахстана в первой половине XIX века.

Айтматов Ч.Т. Собрание произведений Чингиза Айтматова в трех томах - Алматы, 2008. Т.1: Собрание произведений Чингиза Айтматова- 512 с.

Чингиз Айтматов - классик мировой литературы. Является автором ставшего культовым романа «И дольше века длится день», романов «Плаха», «Тавро Кассандры», «Когда падают горы», сделавших его в одночасье знаменитым «Книги гор и степей», повестей-притч «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря».

Тарази Ә. Мұстафа Шоқай: Роман - Алматы. - "Жазушы" 2008. - 384 б.

"Мұстафа Шоқай" романы оның өмірі мен орыс отаршылдығымен күресіне, түрік әлемін тұтастандыру жолындағы жалынды қызметіне арналған.

Техническое творчество учащихся: книга для бакалавров и учителей технологии/ В.М. Заёнчик [и др.]; под ред. А.А.Карачёва.— Ростов н/Д :Феникс, 2008. — 430.

В пособии приведены сведения о теоретических (психологических) основах творчества вообще и технического в частности. Рассмотрены аспекты, побуждающие творческую деятельность человека.

Адресована студентам и учителям технологии, учителям дополнительного образования, а также всем тем, кто желает ознакомиться с моделированием объектов техники.

Босақов Ж. Хәлиқ һапизи: Повестъ. - Алматы: Жазушы, 2008. -160 6.

Көрнеклик язғучи Жамалидин Босақовниң "Хәлик һапизи" повести Улуқ Вәтән урушидин кейин нәшир қилинған уйғур әдиплириниң қәлимигә тәәллуқ дәсләпки жирик әсәрләрнин, бири болуп һесаплиниду. Шуңлашқа бу әсәрниң бүгүнки әвлат оқурмәнлири тәрипидинму қизиқиш билән кобул килинидиғанлиғиға ишинимиз.

Щербаков Б.В. Моя планета — Казахстан. — Алматы: Жазушы, 2008.— 208 с.

Вы держите несколько необычную книгу, не претендующую на справочный академический вариант общеизвестных Красных книг. Кроме отдельных видов растений и животных, о которых рассказывается, в ней очерки также о тех растениях и животных, которые не включены еще в ряды охраняемых.

В книгу вошли и те, о существовании которых большинство людей даже не догадываются, а они живут где-то рядом с нами.

Сауалнама - Анкета

VIRTUAL TOUR

PARTNERS

joomla

Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua